Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 310
Telefon
01/4092-328
E-mail
bmikelen@ffzg.hr

Bojana Mikelenić završila je diplomski studij španjolskog jezika i književnosti (znanstveni smjer, književnost) i filozofije (nastavnički smjer) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2012. godine. Na istome je fakultetu 2014. upisala poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kontrastivna korpusna analiza prijedložne dopune u španjolskome i njezinih ekvivalenata u hrvatskome“ obranila je 2020. Zaposlena je na Katedri za španjolski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine kao asistentica, a od 2021. kao poslijedoktorandica te drži nastavu iz morfologije i sintakse španjolskoga jezika te metodologije znanstvenog rada. Suradnica je na projektu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (voditeljica doc. dr. Gorana Bikić-Carić). Bavi se sintaksom španjolskoga jezika, kontrastivnom analizom španjolskog i hrvatskog te korpusnom lingvistikom.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Računalni korpus RomCro u romanističkim istraživanjima - opreka virtualnost/realnost u romanskim jezicima i hrvatskom Suradnik
2019 - 2021 Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro) Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član gostujućeg uredništva)
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (Član gostujućeg uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti