Naziv
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
15
Šifra
124514
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Osposobiti studenta za samostalno određivanje predmeta istraživanja, pretraživanje i analiziranje primarne i sekundarne literature, te izradu stručnog rada i prezentiranje rezultata istraživanja u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju.
Sadržaj
 1. Određivanje teme rada pod vodstvom mentora.
 2. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 3. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 4. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa.
 5. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 6. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 7. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 8. Sastavljanje koncepta rada. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa i koncepta rada.
 9. Izrada stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju.
 10. Izrada stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju.
 11. Izrada stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju. Mentorsko vodstvo u poboljšavanju i dovršavanju rada.
 12. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju.
 13. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju. Završne konzultacije s mentorom.
 14. Priprema za prikazivanje i vrednovanje rezultata istraživanja na obrani diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste.
 2. Student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja.
 3. Student će biti kadar obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši.
 4. Student će biti kadar samostalno odrediti predmet istraživanja te preuzeti odgovornost za izvršenje zadataka te za adekvatno predstavljanje rezultata istraživanja.
 5. Student će biti sposoban u dogovoru s mentorom odrediti temu diplomskog rada, samostalno istraživati primarni i sekundarni korpus, prikupiti podatke te izraditi rad u skladu s ranije usvojenim metodološkim i teorijskim znanjem, a u svrhu doprinosa razvoju struke i znanja u području iz kojega je izrađivao rad.
Metode podučavanja
Samostalno učenje tijekom pretraživanja, vrednovanja i analiziranja primarne i sekundarne literature. Samostalno učenje tijekom izrade stručnog rada i pripreme za prikazivanje rezultata istraživanja. Vođeno poučavanje na mentorskim konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Nakon izrade diplomskog rada i prezentacije istraživanja na obrani mentor i ostali članovi povjerenstva vrednuju i ocjenjuju studentov cjelokupni uspjeh na kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Student samostalno pretražuje te s mentorom odabire relevantnu literaturu za izradu diplomskog rada na određenu temu.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij