Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Aktualne informacije o terminu konzultacija nalaze se na mrežnim stranicama Odsjeka za pedagogiju: http://pedagogija.ffzg.hr/web-new/o-odsjeku/djelatnici/

Soba
C-226a
Telefon
01 4092 211
E-mail
amarkovi@ffzg.hr

Rođena 1982. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina. 2008. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala pedagogiju i engleski jezik i književnost. Školske godine 2008./2009. radila kao nastavnica engleskoga jezika u osnovnoj školi. 2009. godine izabrana za znanstvenu novakinju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. 2016. godine obranila doktorski rad pod nazivom Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja. 2017. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice i na radno mjesto poslijedoktorandice na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U svrhu znanstveno-stručnoga usavršavanja 2010. i 2012. godine pohađala tromjesečne mrežne kolegije Uvod u ljudska prava i Pravo na obrazovanje u organizaciji međunarodnoga nevladinog udruženja za promicanje obrazovanja za ljudska prava Human Rights Education Associates. Kao stipendistica Poljskoga povjerenstva za UNESCO (Polish National Commission for UNESCO), 2017. godine sudjelovala u 11. UNESCO-voj ljetnoj školi pod nazivom International experiences in the area of refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis na Sveučilištu Maria Grzegorzewska u Varšavi. Područja interesa: prava djeteta u odgoju i obrazovanju, participacija djece i mladih u odgojno-obrazovnim ustanovama, pedagoški odnos i kritička pedagogija.

2009. - 2015. - suradnica na projektu Nove paradigme ranog odgoja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Maleš.
2015. - suradnica na projektu Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu), voditelj: prof. dr. sc. Neven Hrvatić.
2016. godina - suradnica na projektu Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu), voditelj: prof. dr. sc. Neven Hrvatić.
2017. - danas - suradnica na projektu Tipovi školske kulture i učenje aktivnog građanstva: kritičko-interdisciplinarni pristup (Hrvatska zaklada za znanost), voditeljica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš.
2017. - suradnica na projektu LGBT (ne)vidljivost u školi: perspektiva odgojno-obrazovnih djelatnika (Sveučilište u Zagrebu), voditeljica: doc. dr. sc. Marija Bartulović.
2017. - 2018. - suradnica u istraživanju Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja (Ured pravobraniteljice za djecu), voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić.