Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijedom, 11-12 sati
Soba
B-216
Telefon
4092-116
E-mail
lskoplja@ffzg.hr

Rođen u Zagrebu 1984. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine diplomirao komparativnu književnost i anglistiku, a 2008. japanologiju i konferencijsko prevođenje. U srpnju 2009. godine primljen na Odsjek kao znanstveni novak pri Katedri za poredbenu povijest hrvatske književnosti. Doktorirao 2013. godine radom naslovljenim "Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja". Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2012. godinu u kategoriji znanstvenih novaka (područje humanističkih znanosti) i Fulbrightove postdoktorske stipendije za ak. godinu 2016./2017. Od 2021. godine voditelj je Uspostavnoga istraživačkog projekta HRZZ-a "Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici".

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2026 Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici Voditelj

Ključni istraživački interes
  • poredbeno proučavanje književnosti
  • suvremeni književni subjekti (čitatelji)
  • kognitivno proučavanje književnosti
  • računalno proučavanje književnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Čitatelj i čitanje u suvremeno doba, Hrvatsko katoličko sveučilište (domaći, znanstveni)
Nagrade i priznanja
  • 2016. Fulbrightova postdoktorska stipendija za ak. godinu 2016./2017.