Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
ponedjeljkom, od 12.30 do 14.00
Soba
C-101
Telefon
6002 406
E-mail
dsourek@ffzg.hr

Danko Šourek rođen je 1979. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i VI. opću gimnaziju. Godine 2005. diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. obranio je doktorski rad s temom Mramorna skulptura i altaristika XVII. i XVIII. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskoga primorja (mentor: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić).
Od 2012. godine zaposlen je kao znanstveni novak u zvanju višega asistenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a zatim (od 2016.) kao docent, te (od 2022.) kao izvanredni profesor na istome Fakultetu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz obveznih i izbornih kolegija preddiplomskoga i diplomskoga studija: nositelj je obveznoga kolegija diplomskoga studija Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka« (modul renesanse i baroka) te više izbornih kolegija u sklopu preddiplomskoga i diplomskoga studija (Barokna baština crkvenih redova u hrvatskoj povijesti umjetnosti; Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske; Venecijanska skulptura renesanse i baroka; Zagrebačka umjetnička baština XVI. – XVIII. stoljeća).
Autor je niza znanstvenih radova s temom umjetničke baštine renesanse i baroka. Član je Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije »Tkalčić« i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Dijalozi slike i riječi u likovnim djelima od XV. do XIX. stoljeća II. Suradnik
2019 - 2021 Dijalozi slike i riječi u likovnim djelima od XV. do XIX. stoljeća Suradnik
2018 - 2018 Kaptolski naručitelji i štajerski, kranjski, tirolski te furlanski umjetnici Suradnik
2017 - 2017 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XV. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije III. Suradnik
2016 - 2016 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XV. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije II. Suradnik
2015 - 2018 Visualizing Nationhood: the Schiavoni/illyrian Confraternities and Colleges in italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th - 18th c.) Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
  • Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 'Tkalčić' (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Okrugli stol Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2019. Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.), Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (član uredničkoga odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Danko Šourek bio je suradnik na projektima: Ivan Krstitelj Ranger: Monografska obrada (MZOS; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2007.); Slikarstvo i skulptura XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj (MZOS; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2008. – 2013.,); Likovna baština Dubrovačke Republike od XV. do XVIII. stoljeća i svjedočanstva venecijanskih, rimskih i napuljskih utjecaja (Sveučilište u Zagrebu; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2013. – 2014.); Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XV. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije (Sveučilište u Zagrebu; voditelj: dr. sc. Sanja Cvetnić; 2014. – 2015.). Trenutno je suradnik na projektu Visualizing Nationhood: the Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th - 18th c.) (Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: dr. sc. Jasenka Gudelj). Tijekom 2006. godine boravio je, u sklopu stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u Ljubljani, na Oddelku za umetnostno zgodivinu Filozofske fakultete. Tijekom srpnja 2007. godine Danko Šourek boravio je kao stipendist na Central European University – CEU u Budimpešti u sklopu programa The Birth of Medieval Europe: Interactions of Power Zones and their Cultures in Late Antiquity and Early medieval Italy, a u organizaciji Summer University – Department of Medieval Studies. U fokusu znanstvenoga rada Danka Šoureka teme su baštine vezane za umjetničke dodire sjeverozapadne Hrvatske, Štajerske, Istre, Hrvatskoga primorja, Kranjske, Koruške i Friulija tijekom XVII. i XVIII. stoljeća (ovu temu obrađuje u doktorskoj disertaciji koja je u međuvremenu prilagođena za zasebno izdanje: Altarističke radionice na granici: barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju; izd. Leykam Internacional, Zagreb, 2015.).