Naziv
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
184290
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s umjetničkom baštinom Zagreba u rasponu od XVI. do kraja XVIII. stoljeća u okviru širega hrvatskoga i europskoga povijesnoumjetničkoa konteksta i stilskih pojava renesanse, manirizma i baroka. Uvidi u umjetnička djela sačuvana in situ, dislocirana djela (npr. inventar zagrebačke katedrale prije potresa 1880. godine, inventari nekadašnjih crkava kapucina i klarisa) te djela sačuvana u muzejskim zborkama (Muzej Grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt, Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije).
Sadržaj
 1. Prostor, vrijeme i promjene: povijesna naselja; slika grada od gotike do baroka.
 2. Renesansa u Zagrebu: narudžbe XVI. stoljeća u skulpturi, slikarstvu, sitnoslikarsvtu, drvorezbarstvu i umjetničkom obrtu.
 3. Isusovci u Zagrebu: kiparske i slikarske narudžbe u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske I. (XVII. st.).
 4. Isusovci u Zagrebu: kiparske i slikarske narudžbe u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske II. (XVIII. st.).
 5. Zagrebačka katedrala u XVII. stoljeću (velike kiparske i slikarske narudžbe; između manirizma i baroka).
 6. Zagrebačka katedrala: Oltari sv. Marije i sv. Ladislava; antependij glavnoga oltara (Ivan Komersteiner i Ioannes Eisenhart; Caspar Georg Meichel).
 7. Mramorna skulptura u Zagrebu: ljubljanski i riječki umjetnici (Mihael Cussa; Luka Mislej; Francesco Robba, Antonio Michelazzi, Sebastiano Petruzzi) i mletački importi.
 8. Zagrebački umjetnici i naručitelji XVII. stoljeća (Bernardo Bobić; Ivan Komersteiner; Ivan Znika; Helena Patačić i dr.); Zagrebački umjetnici i naručitelji XVIII. stoljeća (Josip Weinacht; Antun Reiner; Franjo Antun Straub; Stjepan Puc, Sigismund Sinesperg i dr.).
 9. Nekadašnji pavlinski samostan i crkva Majke Božje Remetske.
 10. Kapela sv. Franje Ksaverskoga; župna crkva sv. Ivana Krstitelja (Nova Ves) i drugi spomenici.
 11. Radionica I.: Izgubljene zagrebačke kapele (Bezgrješnoga Začeća BDM; sv. Uršule; sv. Ivana Nepomuka).
 12. Radionica: Radionica II.: Izgubljene zagrebačke kapele (sv. Margarete; Ranjenoga Isusa; sv. Jurja).
 13. Terenska nastava (Kaptol; Nova Ves).
 14. Terenska nastava (Gradec).
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Uvid u stilske, ikonografske i naručiteljske posebnosti djela zagrebačke umjetničke baštine u odnosu na situaciju u velikim umjetničkim središtima te širem povijesnoumjetničkom kontekstu kontinentalne Hrvatske.
 2. Poznavanje umjetnika i djela iz zagrebačke umjetničke baštine te razumijevanje uloge naručitelja i povijesnoga konteksta.
 3. Prepoznavanje djela iz zagrebačke umjetničke baštine, uočavanje stilskih značajki i datacija.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Anđela Horvat, Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj (Uvod), u: Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb, Sveučilišna naklada Liber, 1982., str. 3 – 13.
 2. Ana Deanović, Zagrebačka katedrala od XI. do sredine XIX. stoljeća, u: A. Deanović, Ž. Čorak, N. Gattin; Zagrebačka katedrala, Zagreb: Globus – Krašćanska sadašnjost, 1989., str. 8 – 90.
 3. Lelja Dobronić, Biskupski i kaptolski Zagreb, Zagreb, Školska knjiga, 1991. (odabrana poglavlja).
 4. Lelja Dobronić, Slobodni i kraljevski grad Zagreb, Zagreb, Školska knjiga, 1992. (odabrana poglavlja).
 5. Lelja Dobronić, Renesansa u Zagrebu, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 1994.
 6. Katarina Horvat – Levaj, Doris Baričević, Mirjana Repanić – Braun, Akademska crkva Sv. Katarine u Zagrebu, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2011.
Dopunska literatura
 1. Anđela Horvat, Između gotike i baroka. Umjetnost kontinentalnoga dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700., Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1975. (odabrana poglavlja).
 2. Doris Baričević, Barokna skulptura na Gradecu, u: AA.VV., Zagrebački Gradec 1242 – 1850., Zagreb, Grad Zagreb, 1994., str. 343 – 368.
 3. Tomislav Premerl, Graditeljski razvoj ksaverskoga svetišta, u: AA.VV., Svetište svetoga Franje Ksaverskoga u Zagrebu. Povodom 75. obljetnice dolaska franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagreb, Zagreb, Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, 1998., str. 31 – 54.
 4. Danko Šourek, Donatorska i naručiteljska djelatnost zagrebačkoga kanonika Ivana Znike, u: Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 9, 2005., str. 327 – 410.
 5. Jelena Hotko, Naručiteljska i donatorska djelatnost hrvatske plemkinje Helene Patačić, u: Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 10, 2006., str. 465 – 608.
 6. AA.VV., Crkva sv. Marka u Zagrebu. Arhitektura, povijest, obnova, Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod, 2013.
 7. Danko Šourek, Virtualna katedrala Artura Schneidera, u: AA.VV., Artur Schneider 1879. – 1946. (Hrvatski povjesničari umjetnosti), Zagreb, Društvo povjeničara umjetnosti Hrvatske, 2016., str. 161 – 189.
 8. Danko Šourek, Arpadian Royal Cult in the Zagreb Cathedral: From Gothic to Baroque, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 41, 2017., str. 47 – 58.
 9. Članci iz časopisa Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Kaj i dr.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar