Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Utorkom, prema dogovoru
Soba
B125
Telefon
01 6120 088
E-mail
tvrtkovukovic@yahoo.com

Rođen je u Slavonskom Brodu 1969. Završio je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlio se na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na Katedri za noviju hrvatsku književnost kao asistent 2000. Doktorski rad pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništva: Subjekt, svijet, tekst kao interpretativno iskustvo obranio je 2004. te je stekao akademski stupanj doktora znanosti. 2005. izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta. Od 2005. do 2007. radio je kao viši lektor za hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu Sorbona u Parizu. 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Radove je izlagao na više međunarodnih znanstvenih skupova i na više skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Surađivao je pri oblikovanju Leksikona hrvatskih pisaca, Zagreb 2000, Leksikona hrvatske književnosti – djela, Zagreb 2008, Enciklopedije hrvatske književnosti Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, 2010-2012, Leksikon Antuna Gustava Matoša Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, Zagreb 2015. Radio je na znanstvenim projektima Modeli hrvatskoga pjesništva 20. stoljeća voditelja prof. dr. sc. Cvjetka Milanje, Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma prof. dr. sc. Cvjetka Milanje i Odnos kultura-društvo u hrvatskoj modernizaciji prof. dr. sc. Ivana Rogića. Bio je voditelj znanstvenog projekta Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma te je voditelj od Sveučilišta u Zagrebu sufinanciranoga istraživačkog projekta “Nenormalni” u kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Bio je predsjednik Goranova proljeća, središnje nacionalne pjesničke manifestacije, od 2008. do 2010. Bio je voditelj književnog smjera Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike na kojem je trenutno predavač i mentor. Kao gost predavao je na više stranih sveučilišta i na više domaćih znanstvenih i kulturnih institucija. Bio je predstojnik Katedre za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku te voditelj Zagrebačke slavističke škole, hrvatskog seminara za strane slaviste od 2013. do 2016. Objavio je nekoliko znanstvenih knjiga, priredio je više znanstvenih zbornika i pjesničkih panorama, u suautorstvu je objavio četiri udžbenika za osnovnu školu te je suurednik teorijske edicije Drugi smjer u izdavačkoj kući Meandar. Znanstvene i stručne članke te recenzije redovito objavljuje u periodici. Član je Hrvatskog društva pisaca i Hrvatskog P.E.N. centra.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2018 Nenormalni u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Hrvatska književnost , književna i kulturna teorija, politika književnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Goranovo proljeće
 • Hrvatski PEN centar (Član)
 • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
 • Lidrano, Lidrano
 • Pisci na mreži
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Nenormalno, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za slavensku filologiju, Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu (-, -)
 • 2018. Umjetnost i demokracija, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za slavensku filologiju, Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Forum of poetics, Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznan ,Poznan (Član savjetodavnog odbora)
 • Forum of poetics, Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznan ,Poznan (Član savjetodavnog odbora)
 • Forum of poetics, Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznan ,Poznan (Član savjetodavnog odbora)
 • Croatica, FFpres ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti