Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Soba
B-013
Telefon
E-mail
vzgaga@gmail.com

Vinko Zgaga rođen je 28. veljače 1983. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studij engleskog jezika i književnosti i antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je 2001. godine, a diplomirao 2008. godine. Iste je godine upisao doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 2009. godine radi kao lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prvo kao vanjski suradnik (2009.-2015.), a zatim i u nastavnom zvanju i radnom mjestu lektora (2105. – 2020.) i višeg lektora (2020-danas). Kolegiji na kojima održava nastavu uključuju Suvremeni engleski jezik 1, Suvremeni engleski jezik 2, Prijevodne vježbe, Prevođenje znanstvenih tekstova, i Područja prevoditeljske djelatnosti. Nastupno predavanje održao je 14. 01. 2015, pod temom "The advantages of native speakers of the source language as translators of literary texts" .

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)