Cilj
Cilj je diplomskog rada da studenti kroz rad na prijevodnim projektima razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije koje su usvojili u prethodnim kolegijima diplomskog studija, uključujući izradu pojmovnika stručne terminologije te upravljanje vlastitim prijevodnim procesom i poštivanje zadanih rokova. Studenti također promišljaju o vlastitim prijevodnim odlukama, obrazlažu ih i argumentiraju služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja.
Sadržaj
 1. Prevođenje teksta s engleskog na hrvatski jezik (6 kartica), uključujući izradu pojmovnika i suradnju s drugim studentima na prijevodnom projektu. Pisanje relevantnih bilježaka s argumentacijom prijevodnih odluka.
 2. Prevođenje teksta s engleskog na hrvatski jezik (6 kartica), uključujući izradu pojmovnika i suradnju s drugim studentima na prijevodnom projektu. Pisanje relevantnih bilježaka s argumentacijom prijevodnih odluka.
 3. Prevođenje teksta s engleskog na hrvatski jezik (6 kartica), uključujući izradu pojmovnika i suradnju s drugim studentima na prijevodnom projektu. Pisanje relevantnih bilježaka s argumentacijom prijevodnih odluka.
 4. Prevođenje teksta s hrvatskog na engleski jezik (6 kartica), uključujući izradu pojmovnika i suradnju s drugim studentima na prijevodnom projektu. Pisanje relevantnih bilježaka s argumentacijom prijevodnih odluka.
 5. Prevođenje teksta s hrvatskog na engleski jezik (6 kartica), uključujući izradu pojmovnika i suradnju s drugim studentima na prijevodnom projektu.
 6. Pisanje rasprave o relevantnim aspektima prijevoda. Pisanje relevantnih bilježaka s argumentacijom prijevodnih odluka.
 7. Obrana diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. samostalno prevoditi različite vrste tekstova s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 2. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 3. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 4. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 5. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 6. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 7. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 8. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 9. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
Metode podučavanja
Projektna nastava - samostalan rad na projektu prema uputama nastavnika.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se prijevod, ali i elementi rada na projektu: pridržavanje uputa, poštivanje rokova, suradnja s ostalim studentima na projektu, argumentacija prijevodnih odlukauz služenje metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja (u popratnim bilješkama, raspravi i na obrani) .

Obavezna literatura
 1. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
 2. Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam internatonal.
 3. Baker, Mona. 1998/2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London i New York: Routledge.
 4. Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London i New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o temi koju student odabere za svoju raspravu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij