Naziv
Prijevodne vježbe (Anglistika)
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
132029
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti kroz praktično iskustvo usvoje temeljne prijevodne vještine. Konkretnije, studenti bi trebali naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati prevodilačke probleme i primijeniti odgovarajuću prijevodnu strategiju i postupke s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije i potrebe krajnjega korisnika prijevoda. Trebali bi se također naučiti služiti najvažnijim pomagalima i resursima potrebnim za prevođenje te usvojiti vještinu redakture vlastitog i tuđeg prijevoda.
Sadržaj
 1. UVOD U PREVOĐENJE
 2. PRVI TEKST - novinska vijest
 3. DRUGI TEKST - novinski tekst iz područja politike
 4. TREĆI TEKST - novinski tekst iz područja ekonomije
 5. ČETVRTI TEKST - novinski znanstveno-popularni tekst
 6. PETI TEKST - novinski znanstveno-popularni tekst
 7. PRVI KOLOKVIJ
 8. ISPRAVAK KOLOKVIJA
 9. ŠESTI TEKST - tekst iz turističkog vodiča – način života, običaji, tradicije
 10. SEDMI TEKST - tekst iz turističkog vodiča – zemljopis
 11. OSMI TEKST - tekst iz turističkog vodiča – povijest
 12. DEVETI TEKST - tekst iz turističkog vodiča – umjetnost
 13. DESETI TEKST - tekst oglasa („reklame“) za neku turističku destinaciju (iz novina, s webstranice ili s televizije)
 14. DRUGI KOLOKVIJ
 15. ISPRAVAK KOLOKVIJA

Ishodi učenja
 1. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura engleskoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 4. autonomously translate texts requiring no specific specialized knowledge from English into Croatian and from Croatian into English
Metode podučavanja
Nastava se odvija u manjim grupama (do 20 studenata). Studenti prevode – pojedinačno i u grupama – općejezične tekstove s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik, kako na vježbama tako i kod kuće. Na vježbama također redigiraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega. Od nastavnika primaju savjete i smjernice za rad te povratne informacije o (ne)prihvatljivosti pojedinih rješenja uz objašnjenja o razlozima takve prosudbe. Tekstove za prijevod studenti dobivaju od nastavnika u tiskanom obliku ili pak u elektroničkom obliku na internetskim stranicama kolegija. Povratne informacije o svojim prijevodima dobivaju u usmenom obliku, na vježbama, u pisanom obliku ili pak u elektroničkom obliku na internetskim stranicama kolegija.
Metode ocjenjivanja
Studenti se ocjenjuju kontinuiranom evaluacijom. Studenti tijekom semestra nastavniku predaju prijevode koji se vrednuju informativno, u svrhu povratne informacije. U ispitnim uvjetima pišu se dva kolokvija (na svakome po jedan prijevod teksta s engleskog na hrvatski i jedan prijevod teksta s hrvatskog na engleski duljine oko 150 riječi). Studenti koji ne pristupe ili ne polože prolaznom ocjenom jedan od četiri kolokvija, imaju priliku jedanput tijekom ispitnoga roka položiti ispit koji se sastoji od jednog prijevoda s engleskog na hrvatski jezik od 150 riječi i jednog prijevoda s hrvatskoga na engleski jezik od 150 riječi. Pri „zaključivanju“ ocjene uzima se u obzir, korektivno, i studentov odnos prema radu i spremnost na suradnju s kolegama u grupi.

Obavezna literatura
 1. Dvojezični rječnici, primjerice: Bujas, Željko. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus; i Bujas, Željko. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 2. Jednojezični rječnici, primjerice: Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
Dopunska literatura
 1. Enciklopedijski rječnici, primjerice: The New Oxford Dictionary of English, ili Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged.
 2. Kolokacijski rječnici, primjerice: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: Oxford University Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar