Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Ponedjeljak 9:00 - 10:00
Soba
B-012
Telefon
014092055
E-mail
marina.zubak.pivarski@gmail.com

2009. viši lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2004. lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2003.-2004. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2002.-2005. vanjski suradnik predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u Zagrebu

1997.-2004. nastavnik u Octopusu – jezične usluge, Zagreb, tečajevi iz poslovnog engleskog

2000. diplomirala engleski i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Jezici i svjetovi (2021), Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (-, -)
  • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Područja istraživanja:

lingvističke teorije i njihova primjena u podučavanju jezika


Preddiplomski kolegiji:

Suvremeni engleski jezik 1, 2 i 3
Analiza engleskih tekstova


Odabrana bibliografija:

- Bašić, I. i Zubak, M. „The Use and Perception of Weak Forms“; Strani jezici 33 (2004)
- Veselica-Majhut, S., Bašić, I., Zubak, M. Syntax workbook for university students of English, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press, 2007.
- Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina (2013). A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press
- Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016.
- Bašić, I., Majerović, M., Zubak Pivarski M. (2018). Grammar Workbook for Contemporary English Language 2; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018.