Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Petkom od 9:00 do 11:00 sati
Soba
B-019
Telefon
01/4092-136
E-mail
jaculig@ffzg.hr

Janja Čulig Suknaić rođena je 1986. godine u Zagrebu. Pohađala je II. gimnaziju nakon koje je upisala Filozofski fakultet u Zagrebu. Godine 2011. diplomirala je na Odsjeku za anglistiku i na Odsjeku za povijest umjetnosti. Godine 2012. je upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i godine 2014. zaposlena na Odsjeku za anglistiku kao asistentica. Godine 2020. obranila je doktorsku disertaciju naslova "Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku", pod mentorstvom prof. dr. sc. Milene Žic Fuchs i prof. dr. sc. Miloša Judaša s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2021. na Odsjeku za anglistiku je zaposlena kao poslijedoktorandica.
Drži nastavu na kolegijima Leksikologija i leksikografija i Lingvistički seminar: semantika. Kao doktorski student je sudjelovala na međunarodnim ljetnim školama, poput Radboud Summer School of Cognitive Neuroscience, te konferencijama poput Figurative Thought and Language na kojoj je osvojila jednu od nagrada za najbolje mlade znanstvenike.
Članicom je Hrvatskog filološkog društva te je akademske godine 2017./2018. bila voditeljicom Zagrebačkog lingvističkog kruga.
Članicom je istraživačke skupine pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ide Raffaelli unutar Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kao članica istraživačke skupine bavi se jezičnim pitanjima vezanima uz razvoj ljudskoga mozga. Primarno područje znanstvenog interesa je semantika, osobito značenjski odnosi.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti II. ‒ prefiksalna tvorba Suradnik
2020 - 2020 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti Suradnik
2018 - Istraživačka skupina 5 pod nazivom Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga (voditelji: Ida Raffaelli & Miloš Judaš) u okviru ZCI-Neuro (projekt: Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko - ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi)

Ključni istraživački interes
  • Lingvistika
  • Semantika
  • Značenjski odnosi
  • Leksik
  • Kognitivna neuroznanost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Nagrade i priznanja
  • 2017. 3rd place for an outstanding presentation on original research at the Third International Symposium on Figurative Thought and Language