Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
UTORAK 16-18
Soba
C226a
Telefon
E-mail
zohorvat@ffzg.hr

Zoran Horvat rođen je 1986. godine u Varaždinu. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je u Varaždinu. Studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu završio je 2011. godine. Poslijediplomski doktorski studij pedagogije upisao je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. do 2018. godine radio je kao nastavnik matematike u srednjoj školi. Od 2016. do 2017. godine radio je kao vanjski suradnik Centra za obrazovanje nastavnika, a od 2017. do 2018. godine kao vanjski suradnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine zaposlen je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na katedri za sistematsku pedagogiju. Područja njegova interesa su: didaktika i metodika, matematičko obrazovanje te statistika i metodologija pedagogijskih istraživanja.