Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-304
Telefon
01/4092-380
E-mail
avrdolja@ffzg.hr

Antonija Vrdoljak rođena je 1994. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu upisala je 2013. godine. Diplomirala je 2018. godine s temom Uloga roda i jasnoće pojma o sebi u odnosu implicitnog i eksplicitnog samopoštovanja. U rujnu 2019. upisala je Poslijediplomski doktorski studij psihologije na istom fakultetu.

Od 2019. do 2023. godine bila je zaposlena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistentica na projektu Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj (IRCiS), voditeljice izv. prof. Margarete Jelić.

Od lipnja 2023. godine zaposlena je na radnom mjestu asistentice na Katedri za školsku psihologiju Filozofskog fakulteta.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora, Hrvatska psihološka komora (Član)
  • Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. 6. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb (domaći, -)