Naziv
Hospitacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
2
Šifra
124455
Semestri
ljetni
Satnica
Terenske vježbe
30

Cilj
Studenti se izravno uključuju u nastavni proces iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama i u njemu aktivno sudjeluju. Tijekom semestra studenti prisustvuju predavanjima dodijeljenih im mentora, predavanjima drugih profesora-mentora i oglednim satima studenata viših godina u srednjim školama. Usko surađuju sa svojim mentorom pomažući pri pripremi i izvođenju nastave. Na hospitacijama mentor studenta upoznaje s mnogobrojnim aspektima nastavničkog poziva – razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, nastavni planovi i programi, udžbenici i priručnici, vrednovanje znanja i državna matura. Studenti tijekom hospitacija bilježe dnevnik rada prema unaprijed dogovorenim kriterijima i obrascima. Koordinaciju mentora i studenata, profesorskih i studentskih predavanja vodi izvođač kolegija koji se redovito sa studentima sastaje na vježbama na fakultetu radi regulacije i analize cijelog procesa hospitacija. Kroz kolegij studenti se upoznaju sa svim dijelovima nastavnoga procesa koji će im pomoći u praktičnoj nastavi u srednjim školama u okviru praktičnih kolegija na idućoj (završnoj) godini studija.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; upute o sadržaju kolegija i studentskim obavezama; podjela studenata po mentorima;
 2. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 3. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 4. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 5. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 6. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 7. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 8. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 9. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 10. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 11. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 12. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 13. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 14. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 15. Završno predavanje; predaja i analiza dnevnika rada; analiza izvedene nastavne prakse

Ishodi učenja
 1. student će analizirati primjenu različitih oblika i metoda rada u nastavi likovne umjetnosti
 2. student će analizirati suvremene pristupe i zahtjeve nastavnog procesa u izvođenju nastave iz likovne umjetnosti u srednjim školama
 3. student će samostalno oblikovati materijale za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti
 4. student će samostalno koristiti neophodne dokumente te nastavna sredstva i pomagala potrebna u nastavnome procesu (nacionalni i predmetni kurikulumi, katalozi znanja i dr.)
 5. student će definirati i analizirati administrativne postupke i mnogobrojne aspekte nastavničkoga poziva (razredno i nastavničko vijeće, razredništvo, organiziranje likovnih radionica i dr.)
Metode podučavanja
Studenti prate nastavu mentora, profesora i studenata u okviru predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi (frontalna nastava, radionička nastava, nastava u paru, nastava u grupi, samostalan rad, diskusije, rad s mentorom).
Metode ocjenjivanja
Pregled dnevnika rada i razgovor/diskusija sa studentom/studenticom.

Obavezna literatura
 1. Kurikulum nastavnoga predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije, 2019.
 2. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021. Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2020.
 3. Ewald Terhart, Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa d.o.o., 2001.
 4. Metodički priručnik - Likovna umjetnost
Dopunska literatura
 1. Gordana Košćec Bousfield, Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Likovna umjetnost 1 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole, Školska knjiga, Zagreb, 2019.
 2. Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović, Likovna umjetnost 2 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 2020.
 3. Jasna Salamon, Vesna Mišljenović, Mirjana Vučković, Likovna umjetnost 3 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje škole, Školska knjiga, Zagreb, 2020.
 4. Jasna Salamon, Vesna Mišljenović, Mirjana Vučković, Likovna umjetnost 4 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u četvrtom razredu srednje škole, Školska knjiga, Zagreb, 2020.
 5. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Umjetnost i čovjek. Udžbenik iz likovne umjetnosti za prvi razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2019.
 6. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Čovjek i prostor. Udžbenik iz likovne umjetnosti za drugi razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2019.
 7. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Umjetnost i tumačenje svijeta. Udžbenik iz likovne umjetnosti za treći razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2020.
 8. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Adriana Divković Mrše, Umjetnost, moć i stvaralaštvo. Udžbenik iz likovne umjetnosti za četvrti razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2021.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij