Naziv
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
125404
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Metodičke vježbe
30

Cilj
Usvajanje teorijskog znanja o njezi glasa, usvajanje vježbi za prevenciju vokalnog zamora te pripremanje studenata za javno govorenje uz optimalnu štednju glasa.
Sadržaj
 1. Uvod u metodiku fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup); upoznaje se predmet te način ocjenjivanja
 2. Značenje kvalitete glasa vokalnih profesionalaca
 3. Fonetsko određenje glasa i tehnički postupci ispravljanja glasove kvalitete
 4. Upitnik o anamnezi glasa Vježbe: Analiza upitnika o anamnezi glasa i točne metodske upute
 5. Analiza glasa i izgovora studenata (1. dio) Vježbe: Individualan rad na tercnom filtru – zaštitna i estetska linija
 6. Analiza glasa i izgovora studenata (2. dio) Vježbe: Individualno ispravljanje glasa i izgovora
 7. Fonetske vježbe za izgovor (1. dio) Vježbe: Individualno ispravljanje dikcije
 8. Fonetske vježbe za izgovor (2. dio) Vježbe: Individualno ispravljanje dikcije
 9. Terapeutska akcentna metoda Vježbe: Skupno i individualno izvođenje akcentnih vježbi za glas
 10. Dikcija – glasnička artikulacija i prozodija Vježbe: Usklađivanje glasničke artikulacije i prozodije (elitni govorni profesionalci)
 11. Provjera znanja: test 1 (prolazna ocjena donosi 10 % ukupne ocjene, izvrstan 30%)
 12. Govorni nastup pred skupinom (prema žanrovskim određenjima) Vježbe: pravilno postavljanje nastavničkog glasa
 13. Mikrofonsko izlaganje pred skupinom Vježbe: individualan govorni nastup s mikrofonom (elitni govorni profesionalci)
 14. Završna provjera znanja: test 2 (donosi maksimalno 30 % ukupne ocjene)
 15. Posebni zadatci – ispravljanje glasa i izgovora vokalnih profesionalaca (individualan pristup) (15 % ukupne ocjene); priprema za usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. procijeniti i komentirati dikciju vokalnih profesionalaca
 2. razlikovati akustičke parametre pri procjeni kvalitete glasa
 3. predvidjeti estetske i funkcionalne glasovne tegobe
 4. valorizirati glasovu kvalitetu i dikciju prema fonetskome statusu
 5. kreirati i preporučiti individualne vježbe za glas i izgovor
 6. identificirati moguće posljedice trajnoga zamora glasnica
 7. provoditi vježbe za ispravljanje dikcije i poboljšanje glasove kvalitete na tercnom filtru
Metode podučavanja
-predavanja
-samostalni zadatci
-vježbe
-hospitacije
-mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave 15% (maksimalno – nijedan izostanak)
Kolokviji (2): maksimalno 60% (oba kolokvija ocjena izvrstan – 5)
Hospitacije 15% (pohađanje 15 sati hospitacija: 10 sati HRT, 5 ADU ili svih 15 HTV)
Samostalno ispravljanje dikcije vokalnog profesionalca na tercnom filtru (10%)
Ukupno: = 100%

Značenje ocjena: 60 – 70% = dovoljan (2); 71-80% = dobar (3); 81-90% = vrlo dobar (4); 91-100% = izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar. Zagreb: FF press.
 2. Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora . Zagreb: FF press.
Dopunska literatura
 1. Benniger, M., Jacobson, B. H., Johnson, A. F. (1994). Vocal Arts medicine – The Care and Prevention of Professional Voice Disorders. New York, Stuttgart: Thieme medical Publishers, Georg Thieme Verlag.
 2. Škarić, I. (ur.). Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje. Zagreb, 1988. Poglavlja: Poremećaji glasa, pp. 151-162; Rehabilitacija glasa, pp. 163-176.
 3. Varošanec_Škarić, G. (2008). Acoustic characteristics of voice and vocal care in acting and other students. Clinical Linguistics and Phonetics 22, 10-11: 1-9.
 4. Rodgers, J. (ur.). The Complete Voice and Specch Workout. Aplause Theatre and Cinema Books.
 5. Škarić, I. (2009). Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 6. Škarić, I. (2008). Fonetika hrvatskoga književnoga jezika. U A. Kovačec (ur.) Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus, pp. 37-52.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij