Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00 h i na: ibasic@ffzg.unizg.hr
Soba
B 318
Telefon
01/4092092
E-mail
ibasic@ffzg.unizg.hr

Iva Bašić docentica je pri Odsjeku za fonetiku, Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Rođena je 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. diplomski studij. Na preddiplomskome studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskome studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. do 2019. g. radi kao znanstvena novakinja/asistentica Odsjeka za fonetiku na znanstvenome projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova. Od 2014. do 2023. g. bila je članica 11 kratkoročnih projekata Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. do 2018. g. studirala je na poslijediplomskome doktorskom studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je u prosincu 2018. g. s radom „Akustička analiza općeprihvaćenoga hrvatskoga i srpskog govora – formantska analiza i mjere fundamentalne frekvencije“.
U srpnju 2019. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice, a u svibnju 2023. g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I + govorne vježbe, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup, Govorništvo, Forenzična fonetika i Neverbalna komunikacija. U prosincu 2014. godine bila je na stručnome usavršavanju u Yorku (UK) u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates pod mentorstvom prof. Petera Frencha, na Sveučilištu u Yorku u forenzičkome laboratoriju na Odsjeku za lingvistiku te u policijskome forenzičkom laboratoriju Metropolitan Police London. U listopadu 2020. godine sudjelovala je u programu cjeloživotnoga obrazovanja Pravnoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na radionici pod nazivom Forensic Linguistics pod voditeljstvom prof. Johna Olssona. U veljači 2023. završila je radionicu i stručno usavršavanje Speaker Identification and Verification (SIVE) u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” u Zagrebu. Od 2018. je g. forenzična fonetska sudska vještakinja. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica u govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce.
Sudjelovala je na 20-ak međunarodnih i domaćih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem s 30-ak radova te je održala devet pozvanih predavanja (na Fonološkim susretima, u Zagrebačkome lingvističkome krugu, na Filozofskome fakultetu u Zagrebu povodom Svjetskoga dana glasa, na godišnjoj Skupštini Hrvatskoga filološkog društva te u organizaciji ALFA edukacija). Objavila je 20-ak izvornih znanstvenih te stručnih radova iz područja forenzične fonetike, ortoepije hrvatskoga jezika te kliničke fonetike.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Fonetska analiza korpusa atipičnih glasova Suradnik
2021 - 2021 Zvučna baza hrvatskoga govora Suradnik
2020 - 2020 Vrste disfluentnosti i strategija prekidanja u javnome govoru Suradnik
2019 - 2019 Punjači i disfluentnosti u surječju forenzične fonetike Suradnik
2018 - 2018 Forenzična fonetika – međujezični i idiosinkratični prozodijski parametri Suradnik
2017 - 2017 Forenzička fonetika 5: Usporedba akustičkih parametara općega hrvatskoga izgovora s dijalektalnim izgovorom i drugim jezicima Suradnik
2016 - 2016 Forenzička fonetika 4: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) hrvatskih i srpskih govornika Suradnik
2015 - 2015 Forenzička fonetika 3: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) muških govornika Suradnik
2014 - 2014 Forenzička fonetika 2: standardiziranje zvučnih postupaka Suradnik
2013 - 2013 Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Forenzična fonetika
 • Ortoepija hrvatskoga jezika
 • Neverbalna komunikacija
 • Njega glasa
 • Klinička fonetika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko filološko društvo - Odjel za fonetiku (Član)
 • Hrvatska verbotonalna udruga, Poliklinika SUVAG (Član)
 • International Association for Forensic Phonetics & Acoustics, International Association for Forensic Phonetics & Acoustics (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2023. Dani Ive Škarića, Gordana Varošanec-Škarić, Zdravka Biočina (međunarodni, znanstveni)
 • 2023. Svjetski dan glasa 2023., Odsjek za fonetiku (domaći, stručni)
 • 2022. Istraživanja govora, Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2022. Svjetski dan glasa, Odsjek za fonetiku (domaći, stručni)
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2013. Istraživanja govora 2013, Odsjek za fonetiku (Gordana Varošanec-Škarić - predsjednica programskoga odbora i Jelena Vlašić Duić - predsjednica organizacijskoga odbora) (domaći, znanstveni)