Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
4
Šifra
215536
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Prevođenje usmenih i pismenih tekstova s L1 na L2 i obrnuto
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Definicija prevođenja (teorijski dio)
 3. Vještine komunikacije: izražavanje stavova, pretpostavki, komentiranje neke teme
 4. Jezična kompetencija: ponavljanje gramatike i sintakse
 5. Vještina snalaženja u tekstu iz raznih područja
 6. Pismeno prevođenje teksta na neku temu
 7. Usmeno prevođenje teksta na neku temu
 8. Analiza vokabulara u tekstu
 9. Sinonimi i antonimi
 10. Sintaksa: pronalaženje zavisnih rečenice u tekstu (implicitne i eksplicitne)
 11. Usporedba izvornog teksta s prijevodom
 12. Pisanje sažetka
 13. Analiza stila u tekstu
 14. Analiza grešaka u pismenom i usmenom prijevodu
 15. Rasprava

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne elemente usmenog i pismenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) iz raznih područja; kontekst i registar riječi
 2. Sudjelovati u razgovoru bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme
 3. Uspješno prevesti neki tekst uz jezičnu analizu
 4. Sintaktička analiza radi razumijevanja teksta
Metode podučavanja
Čitanje, analiza teksta, rad na vokabularu (sinonimi, antonimi), rasprava
Metode ocjenjivanja
Pismeno i usmeno testiranje; prijevod 2 teksta (s L1 na L2 i obrnuto)

Obavezna literatura
 1. Deanović M., Jernej J. (2006),Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga Deanović M., Jernej J. (2008), Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M. (2008) Magari, Firenze, Alma Edizioni Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga Zingarelli N. (2013), Lo Zingarelli 2019, Bologna, Zingarelli
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij