Naziv
Teorija informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
5
Šifra
225471
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima, teorijama i paradigmama informacijskih znanosti, pružiti im prikaz razvoja teorije u informacijskim znanostima te ključnih pojmova (relevantnosti, pretraživanja informacija, informacijskih oblika, itd.)
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Teorije i paradigme informacijskih znanosti. Temeljni pojmovi i konceptualni okvir.
 3. Razvoj teorije u informacijskim znanostima
 4. Razvoj teorije u informacijskim znanostima - izabrani teoretičari IZ
 5. Kolokvij.
 6. Teorijski konstrukti pretraživanja informacija.
 7. Redefiniranje informacijskih znanosti: od informacijske znanosti do podatkovne znanosti.
 8. Informacijska znanosti i interakcija čovjek-računalo.
 9. Kolokvij.
 10. Pojam relevantnosti
 11. Morfologija informacije
 12. Informacijska znanost u digitalnoj stvarnosti
 13. Kolokvij 3

Ishodi učenja
 1. objasniti prirodu informacija, identificirati kriterije za analizu informacijskih oblika i tipove informacijskih oblika
 2. kritički analizirati teorije i paradigme informacijskih znanosti
 3. identificirati, opisati i vrednovati pojedine tipove relevantnosti
 4. objasniti i argumentirati razliku između obavijesti, protuobavijesti i pogrešne obavijesti
 5. identificirati ulogu informacijskih znanosti u znanosti o podatcima
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Saračević, T. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Osijek: Filozofski fakultet, 2006. (Dio I - O informacijskoj znanosti i njezinim temeljnim problemima)
 2. M. Tuđman. Teorija informacijske znanosti. 3. dopunjeno izd. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014
 3. Introduction to information science / David Bawden and Lyn Robinson. - London : Facet, 2012. - XXX, 351 str. : ilustr. ; 24 cm. (Poglavlja 1-4; 8)
 4. Tuđman, M. Informacijska znanost-predmet, ishodišta, osnovni pojmovi. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar