Naziv
Školska stručno-pedagoška praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS
5
Šifra
233795
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
  2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar