Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
srijeda 16.30-18.30;
prema dogovoru
Soba
C-205
Telefon
01 4092 169
E-mail
akolak@ffzg.hr

Ante Kolak je rođen 16. siječnja 1972. u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu iz područja pedagogije djece s posebnim potrebama, te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju iz područja didaktike. Magistrirao je 28. svibnja 2004. godine obranivši rad pod naslovom «Stavovi roditelja prema suradnji sa školom» pod mentorstvom prof.dr.sc. Vladimira Jurića. Doktorski rad Modeli upravljanja nastavnim procesom obranio je 19. studenoga 2008. pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Vladimira Jurića.
Radio je kao učitelj razredne nastave te kao pedagog u osnovnoj i srednjoj školi. Bio je član uredništva za izdavanje udžbenika za osnovnu školu kao i autor priručnika za učitelje i učenike te udžbenika prirode i društva. Za uredništvo udžbenika Priroda i društvo 2010. osvojio je srebrnu medalju za najbolji europski udžbenik. U svom je radu usmjeren na područje školske pedagogije i didaktike.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj je kolegija Didaktika, Školska pedagogija, Teorije i metodike nastave, Obrazovanje darovitih i Školska stručno-pedagoška praksa. Sudjeluje u izvođenju nastave na Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta gdje je nositelj kolegija Metodike predmeta i Školska praksa te sunositelj kolegija Didaktika te Školski podsustavi.
Predstojnik je Katedre za Didaktiku i školsku pedagogiju. Objavio je brojne znanstve i stručne radove (MB237424), sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima iz područja pedagogije te vodio nekoliko institucionalnih projekata. Trenutno je stručnjak za vrednovanje nastavne prakse kao član projekta „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu". Aktivno je sudjelovao na brojnim stručnim skupovima za stručne suradnike pedagoge u Republici Hrvatskoj. Recenzent je radova za više znanstvenih časopisa, pedagoških publikacija, sveučilišnih udžbenika i sveučilišnih programa. Bio je mentor brojnih diplomskih radnji i pod njegovim su mentorstvom obranjene tri doktorske disertacije.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu uu Zagrebu Suradnik
2020 - Homeschoolin ili nastava na daljinu u vrijeme HR_COVID19 Voditelj
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Suradnik
2019 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2016 - 2018 Didaktička kultura škole Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. COVID-19 - implikacije na odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj, HPD (-, -)
  • 2018. Pedagogija u vremenu promjene, Hrvatsko pedagogijsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Inovacije u nastavi, Filozofski fakultet Beograd ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Inovacije u nastavi, Filozofski fakultet Beograd ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno-istraživački interesi usmjereni su na područje školske pedagogije, didaktike,metodika nastave i obrazovanja darovitih učenika. Detalji su vidljiviji na linku CROSBI.