Naziv
Područja prevoditeljske djelatnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
117868
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Svrha je kolegija upoznavanje studenata s dvama velikim područjima prevoditeljske djelatnosti koja nisu obuhvaćena drugim kolegijima: s prevođenjem za audiovizualne medije (podslovljavanjem) i s književnim prevođenjem. Studenti će se upoznati s profesionalnim normama i praksom, kao i s raznim prevoditeljskim vještinama i strategijama vezanima za profesionalni kontekst ili vrstu teksta. Kolegij se bavi i sljedećim temama: fazama prevoditeljskog procesa, kontrolom i postizanjem kvalitete prijevoda, cijenama prevoditeljskih usluga, rokovima, različitim statusima i vrstama poslova, itd. Studenti će upoznati iskusne prevoditelje koji će im govoriti o svome poslu i obilježjima pojedinih vrsta prevoditeljskog posla. Sudjelovat će u stvarnim prevoditeljskim projektima.
Glavni cilj ovog kolegija upoznavanje je studenta s prevođenjem za audiovizualne medije i s književnim prevođenjem. Studenti bi se u ovom kolegiju trebali upoznati s glavnim profesionalnim normama i praksom u Hrvatskoj i steći temeljne vještine u ova dva područja prevoditeljske djelatnosti.
Sadržaj
 1. Prevođenje za audiovizualne medije – uvod.
 2. Upoznavanje s osnovnim alatima.
 3. Televizijsko podslovljavanje: Osobitosti podslovljavanja.
 4. Profesionalne norme. Stanje na hrvatskom tržištu.
 5. Suradnja s lektorima za hrvatski jezik.
 6. Glavni poslodavci.
 7. Stvaran prevoditeljski zadatak.
 8. Diskusija i povratna informacija.
 9. Književno prevođenje – uvod.
 10. Prijevod suvremenog romana.
 11. Prevođenje za kazalište.
 12. Profesionalne norme.
 13. Gostovanje prevoditelja.
 14. Stanje na hrvatskom tržištu.
 15. Suradnja s izdavačima, urednicima, lektorima i dramaturzima.

Ishodi učenja
 1. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 2. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 3. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 4. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 5. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima
 6. poštivati zadane rokove
 7. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima)
 8. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
Metode podučavanja
Seminar i lektorske vježbe
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i na vrijeme predavati zadane prijevode. Trebaju biti spremni raditi samostalno i surađivati u timu. Završna ocjena temelji se na završnom prijevodu i radu u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Landers, Clifford E. 2001. Literary translation: A Practical Guide. Frankfurt: Multilingual Matters.
 2. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
 3. De Linde, Zoe & Kay, Neil. 1999. The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Jerome Publishing.
 4. Gambier, Yves, ur. 2003. Screen Translation. The Translator Special Issue 9(2). Manchester: St. Jerome Publishing.
 5. Díaz Cintas, Jorge & Remael, Aline. 2007. Audiovisual Translation: Subtitling.Manchester: St. Jerome Publishing.
 6. Ivarsson, Jan. 1992. Subtitling for the Media: A Handbook of an Art, Stockholm: Transedit.
Dopunska literatura
 1. Flotow, Louise von. 2005. Rod i prijevod. Prevođenje u ‘doba feminizma’. Zagreb: Josip Benčević i partneri. [Naslov izvornika: Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. 1997. Prevele: Kolumbina Benčević i Martina Kado]
 2. Davies, Kathleen. 2001. Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome.
 3. Venuti, Lawrence. 1995. The Translator’s Invisibility. London i New York: Routledge.
 4. Qvale, Per. 2003. From St. Jerome to Hypertext. Manchester: St. Jerome Publishing.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij