Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
Soba
B-012
Telefon
E-mail
abukvic@ffzg.hr

Anda Bukvić Pažin rođena je u Metkoviću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti upisala je 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te diplomirala 2003. s temom iz književnog prevođenja njemačke proze na hrvatski jezik. Na istom je fakultetu 2012. i doktorirala, s temom Dnevnici njemačkih autorica na prijelazu 18. u 19. stoljeće.
Tijekom dodiplomskog i postdiplomskog studija boravila je na stipendijama na sveučilištima u Heidelbergu, Konstanzu i Berlinu. Od 2006. do 2010. godine radi kao lektorica u vanjskoj suradnji na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu te predaje Suvremeni engleski jezik 1 i 2 te Prijevodne vježbe na diplomskom studiju.
Bavi se prevođenjem audio, vizualnog i tekstualnog materijala te usmenim prevođenjem. Od 2002. g. redovita je vanjska suradnica na Hrvatskoj radioteleviziji i Hrvatskom radiju. Piše i objavljuje popularne, kritičke i teorijske tekstove. Područje interesa su joj ženski (auto)biografski tekstovi, dnevnici kao književnost, znanost o prevođenju u sprezi s praksom te književnost za djecu i mlade, poglavito slikovnice. Članica je Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja te članica Upravnog odbora Društva hrvatskih književnih prevodilaca.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP)
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
Nagrade i priznanja
  • 2019. Godišnja nagrada Ministarstva kulture RH za najbolji književni prijevod