Naziv
Prakrtski ili Vedski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69635
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 1. Student će moći objasniti i primijeniti osnovnu kritičku i hermeneutičku filološku aparaturu na analizu vedskih ili prakrtskih tekstova.
  2. 2. Student će moći opisati i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ju u analizi fonologije, morfologije, sintakse i semantike vedskoga jezika ili prakrta.
  3. 3. Student će moći analizirati ustrojstvo vedske ili prakrtske rečenice i povezati i usporediti ga s ustrojem indoiranske ili staroindoarijske rečenice, kao i s ustrojem hrvatske sintakse.
  4. 4. Student će moći samostalno prevesti s vedskoga ili sa prakrta na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
  • Diplomski studij: Ljetni semestar