Naziv
Prakrtski ili Vedski seminar 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69634
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 1. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u vedskome jeziku ili u prakrtima i usporediti ih i povezati sa staroindoarijskim, indoiranskim i indoeuropskim jezičnim stanjem, a i s hrvatskim jezičnim sustavom na koji ih treba naučiti primjereno prevoditi.
  2. 2. Student će moći identificirati i opisati glasovne promjene u staroiranskom i staroindoarijskom u odnosu na indoiranski i indoeuropski.
  3. 3. Student će se moći koristiti znanjem o glasovnim promjenama kako bi usporedio oblike u vedskome jezičnome sustavu s oblicima indoiranskoga jezičnoga sustava ili u prakrtskome sustavu s oblicima staroindoarijskoga jezičnoga sustava.
  4. 4. Student će moći sažeti i protumačiti smisao tekstova na vedskome jeziku ili na prakrtima.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Zimski semestar
  • Diplomski studij: Zimski semestar