Naziv
Seminar iz kasnoantičke arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
142663
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Proširiti znanje i razumijevanje o određenom problemu u okviru kasnoantičke arheologije
Sadržaj
 1. Seminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Seminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja seminarskog rada)
 3. Seminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja seminarskog rada)
 4. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 5. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 6. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 7. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 8. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 9. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 10. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 11. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 12. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 13. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 14. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 15. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 2. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja znanstvenog rada.
 3. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za pisanje znanstvenog rada.
 4. Studenti će moći izložiti seminarski rad pred drugim studentima.
 5. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 6. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
Seminari i radionice, samostalni zadaci i mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1).

Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su:
a) 100% nazočnost na proseminaru
b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu
c) predaja prezentacije i rada u unaprijed dogovorenom terminu

U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se:
a) pisani rad (50% ukupne ocjene),
b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene)
c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 2. A. Durman (ur.), Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Zagreb 2006.
 3. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Biblioteka Hrvatska povijest. Povijest hrvatskih zemalja u antici, Zagreb 2012.
 4. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj, Zagreb 2004.
 5. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
 6. M. Šašel Kos, P. Scherrer, The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Situla 41, Ljubljana 2003.
 7. M. Šašel Kos, P. Scherrer, The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Situla 42, Ljubljana 2004.
 8. B. Migotti (ur.), The archaeology of Roman southern Pannonia: the state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia, BAR International Series 2393, Oxford 2012.
 9. J. J. Wilkes, Dalmatia, Harward 1969.
Dopunska literatura
 1. Student ovisno o temi seminara, na osnovi obavezne literature i u dogovoru s mentorom dogovara dopunsku literaturu potrebnu za pripremanje i pisanje seminarskog rada. / Depending on the topic of the seminar, the student uses the required literature and, in agreement with the mentor, determines additional literature needed to prepare and write the seminar paper.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij