Naziv
Suvremeni norveški jezik II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
125951
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Cilj je kolegija znatnije povisiti pasivnu i aktivnu kompetenciju studenata u norveškom jeziku te produbiti poznavanje norveškog društva.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; ponavljanje leksika i gramatičkih struktura obrađenih na kolegiju Suvremeni norveški jezik I
 2. čitanje i slušanje tekstova na temu norveških tradicija i običaja, razgovor, upute za pisanje eseja; pasivne konstrukcije, mjesni prilozi
 3. tekstovi o norveškom stanovništvu te emigraciji i imigraciji kroz povijest; imenice, red riječi u rečenici, formalni subjekt 'det'
 4. leksik povezan s geografijom Norveške, voda, nafta; fraze za izražavanje (ne)slaganja, osjećaja, sumnji, uspoređivanje, isticanje, argumentiranje: prilozi, red riječi u rečenici, veznici
 5. multikulturalno društvo, nacionalne manjine - debata; Sami, Aili Keskitalo; indirektni govor, uporaba neodređene i određene imenice u kontekstu
 6. tekstovi, razgovor: školski sustav u Norveškoj; pridjevi, komparacija; usmena izlaganja na odabranu temu
 7. tekstovi, razgovor: klima i okoliš, ekologija i zaštita prirode; glagoli – preteritum i presens perfektum, futurum; usmena izlaganja na odabranu temu
 8. zdravlje, dijelovi tijela; posvojni oblik zamjenica, povratno-posvojni oblik; usmena izlaganja na odabranu temu
 9. norveška povijest (grupni rad): vikinzi, Harald Hårfarge, kuga, dansko doba; pasivni oblici; usmena izlaganja na odabranu temu
 10. norveška povijest (grupni rad): unija sa Švedskom, romantizam, dva pisma bokmål i nynorsk; esej – povezivanje teksta; usmena izlaganja na odabranu temu
 11. norveški umjetnici (grupni rad): Edvard Munch, Knut Hamsun; vokabular vezan za Božić, božićne pjesme; all /hel, neodređene zamjenice; usmena izlaganja na odabranu temu
 12. tekstovi, razgovor: politika, podjela moći - demokracija, monarhija, vlada, političke stranke; presens partisipp i perfektum partisipp; pisanje formalnog pisma; usmena izlaganja na odabranu temu
 13. tekstovi, razgovor: Norveška u međunarodnim odnosima i svjetskim organizacijama; prijedlozi, veznici, faste uttryker - vježbe; kratka usmena izlaganja (3-4 minute) o odabranoj osobi
 14. ponavljanje gradiva i priprema za ispit; kratka usmena izlaganja (3-4 minute) o odabranoj osobi
 15. ponavljanje gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Student će poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2
 2. razumijevati srednje složene tekstove na drugom skandinavskom jeziku i o njima izvještavati;
 3. komunicirati o temama obrađenima u kolegiju na razini B2;
 4. poznavati razne aspekte norveške kulture i društvenog života,
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja.
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, razgovor na satu, grupni rad, upute za pripremu i komentari nakon prezentacije
Metode ocjenjivanja
ocjena iz pismenog ispita, dviju usmenih prezentacija (4 odnosno 10 minuta); praćenje doprinosa nastavi i ispunjavanja zadataka za rad kod kuće

Obavezna literatura
 1. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald Her på berget (2016): textbok. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 2. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald Her på berget (2016) : arbeidsbok. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 3. L. a. Greftegref Enkel norsk grammatikk, NKS-Forlaget, Oslo
Dopunska literatura
 1. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald Stein på stein (2014): textbok. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 2. Elisabeth Ellingsen, Kristi MacDonald Stein på stein (2014): arbeidsbok Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 3. Norwegian, A Practical Grammar, Routledge, 1995.
 4. Norsk som fremmedspråk : grammatikk / Anne Golden, Kirsti Mac Donald, Else Ryen

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij