Naziv
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Kristina Katalinić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Naida-Mihal Brandl, doc.
Satničarka
dr.sc. Naida-Mihal Brandl, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra