Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe V
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52199
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na mađarskom jeziku u temama vanjskog izgleda, odijevanja, zdravlja. Usavršavanje govorne vještine i izražavanja u pismenom obliku. Stjecanje kompetencija sažimanja mađarskog teksta na mađarskom jeziku i prevođenja s mađarskog na hrvatski jezik u oblasti obrađenih tema.
Sadržaj
 1. Ljudski stas. Obrada pisanog teksta. Opis osobe, konverzacijske vježbe. Obrada slušanog teksta. Konverzacija. Tvorba pridjeva od imenica pomoću sufiksa -ú, -ű, -s.
 2. Ljudsko lice. Obrada vokabulara, izreka na navedenu temu. Govorne i pismene vježbe.
 3. Foto-robot – pljačka pošte. Obrada pisanog i slušanog teksta. Sažimanje mađarskog teksta na mađarskom jeziku. Konverzacija.
 4. Mađarski narod, porijeklo, legende o porijeklu Mađara. Referati. Konverzacija.
 5. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Glagolski prefiksi. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. (1).
 6. Modna revija. Obrada i širenje vokabulara odjevnih predmete i boja. Konverzacija. Izražavanje neslaganja na manje intenzivni i intenzivni način.
 7. Odijevanje – Što obući u nekim prilikama. Govorne i pismene vježbe. Rasprava: čini li odjeća čovjeka. Glagolski prefiksi uz određene glagole.
 8. Skupljač kravate – Obrada teksta, konverzacija na temu: Moj hobi. Sufiksi i prilozi za izražavanje vremena – ponavljanje i proširenje novih načina izražavanja.
 9. Povijest traperica – Usvajanje vokabulara i standardnih fraza vezanih uz tematsku cjelinu.
Poslovi u domu – glagolski prefiksi uz određene glagole. Glagolska rekcija.
 10. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Proširenje i usvajanje vokabulara. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. (2).
 11. Opće zdravstveno stanje. Zdravstvene ustanove. Usvajanje vokabulara i frazema. Bolest današnjice: alergija – obrada teksta u obliku kratkih referata. Govorne vježbe.
 12. Stresne situacije. Ljudsko tijelo i organi. Obrada teksta, konverzacija. Pismene i usmene vježbe.
 13. U ambulanti. Obrada vokabulara. Fiks ideja. Obrada teksta. Konverzacija. Tvorba pridjeva od imenica i glagola pomoću sufiksa -(a)tlan, -(e)tlen, -talan, -telen. Pridjevi sa sufiksom -lag,-leg. Izražavanje učestalosti radnje pomoću priloga.
 14. Prevođenje mađarskog teksta na hrvatski iz obrađene teme. Proširenje i usvajanje vokabulara.
Vježbe i utvrđivanje gradiva.
 15. Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Beszédértés: megértik az aktuális eseményeket, illetve a személyes és szakmai témakörökről szóló rádió- és tv-programokat, ha a beszéd viszonylag lassú tempójú és tagolt.
 2. Képesek különböző élethelyzetekben viszonylag folyamatosan kommunikálni.
 3. Személyes véleményüket ki tudják fejezni számukra kevésbé ismerős témakörökben, amelyek élményeket, és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat írnak le.
 4. Autentikus hallott és írott szövegekben ki tudják szűrni a lényeges információkat.
 5. Képesek önálló szövegalkotásra elvontabb témákban is.
 6. Képesek átlagos nehézségű magyar nyelvű szöveg tartalmát a célnyelven szóban közvetíteni.
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 2 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.
 2. Hlavacska Edit, Laczkó Zsuzsa: Nyelvtani munkafüzet, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2000.
Dopunska literatura
 1. Kiss-Molnár: Jó szórakozást magyarul! Budapest, 2009
 2. Máté József: Igéző, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar