Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima

Naziv
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125691
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Kolegij će studentima informacijskih znanosti kroz iskustvo DKU-a pružiti mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih informacijskih potreba. Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći neprofitnim i nevladinim udrugama u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja koja si te institucije financijski ne mogu priuštiti. Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija. Seminarska nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, grupnom radu i aktivnostima kritičkog promišljanja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: definicija društveno korisnog učenja (DKU), studentskih očekivanja, tipova DKU projekata, društvenih partnera, itd.
 2. DKU ciklus. Planiranje i priprema.
 3. DKU ciklus: realizacija projekta.
 4. Opis plana DKU projekta
 5. Prezentacije studentskog plana DKU projekta. Projektni timovi.
 6. Kritičko promišljanje: dnevnik rada
 7. Kritičko promišljanje: e-portfolio i ostali tipovi aktivnost
 8. Kvadrant DKU-a.
 9. Raniji projekti - evaluacija.
 10. Izrada model-projekta.
 11. Evaluacija model-projekta.
 12. Prezi i DKU
 13. Alat za ocjenu DKU projekta.
 14. Završna prezentacija i evaluacija projekata.
 15. Evaluacija e-portfolija projekata

Ishodi učenja
 1. timski rad na grupnim projektima s ciljem razvoja informacijskih rješenja koja tematski prate sadržaj studija
 2. vođenje dnevnika rada
 3. pisanje projektnih planova
 4. oblikovanje evaluacijskih obrazaca i završnih projektnih izvješća
 5. stvaranje e-portfolija projekta
 6. komunikacijske vještine
 7. vještine evaluacije
 8. vještine kritičkog promišljanja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, projektni rad. Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći neprofitnim i nevladinim udrugama u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja koja si te institucije financijski ne mogu priuštiti. Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija. Seminarska nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, grupnom radu i aktivnostima kritičkog promišljanja.
Metode ocjenjivanja
Dijelovi ocjene: Prijava projekta (5% ocjene) Prezentacija plana izrade projekta i ciljeva projekta (5% ocjene) Projektno izvješće (10% ocjene) Prezentacija rezultata projekta (5% ocjene) Eportfolio projekta (5% ocjene) Google site projekta (5% ocjene) Dnevnik rada (50% ocjene) Usmeni ispit (15% ocjene) Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način: 89 − 100% 5 (izvrstan) 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar) 63 − 75,9% 3 (dobar) 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

Obavezna literatura
 1. .Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja . Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (udžbenik)
Dopunska literatura
 1. Bharat M. (2004). Service Learning in Library and Information Science (LIS) Education: Connecting Research and Practice to Community. InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 1(1), Article 3.
 2. Cuban, S., & Hayes, E. (Spring 2001). Perspectives of five library and information studies students involved in service learning at a community-based literacy program. Journal of Education for Library and Information Science, 42(2), 86-95.
 3. Elmborg, J. K., Leighton, H., Huffman, H., Bradbury, J., et al. (Winter 2001). Service learning in the library and information science curriculum – The perspectives and experiences of one Multimedia/User Education class. Research Strategies, 18(4), 265-28
 4. Kazmer, M. M. (2005). Community-Embedded Learning. The Library Quarterly, 75, 190– 212
 5. Riddle, J. S. (March 2003). Where's the Library in Service Learning?: Models for Engaged Library Instruction. Journal of Academic Librarianship, 29(2), p71-81.
 6. Roy, Loriene. (2001). Diversity in the classroom: Incorporating service-learning experiences in the Library and information science curriculum. In Journal of Library Administration, 33(4), p 213-22

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij