Diplomski rad na studiju Turkologije

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar