Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
četvrtak 13:00-14:00
Soba
B-211
Telefon
+6120112
E-mail
tbrlek@ffzg.hr

Tomislav Brlek, rođen 1971, diplomirao 1996. engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gde je 2002. magistrirao radom pod naslovom Mjesto i značenje Teda Hughesa u shakespearskoj kritici a 2007. doktorirao disertacijom pod naslovom T.S. Eliot in the Context of Contemporary Literary Theory.

Razdoblje Naziv Uloga

Uredništva u časopisima
  • 15 dana, Pučko otvoreno učilište Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
Nagrade i priznanja
  • 2021. Povelja Radomir Konstantinović
  • 2016. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
1996-2000. zaposlen kao znanstveni novak na projektu Recepcija Shakespeareova djela u hrvatskom kulturnom kontekstu a od 2000. na Katedri za opću povijest književnosti Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganjima sudjelovao na četrdesetak međunarodnih skupova.