Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Zimski semestar: Srijeda 14:00-15:00
Ljetni semestar: Srijeda 13:00-14:00
Soba
B-018
Telefon
+38514092060
E-mail
scvek@ffzg.hr

2009. doktorat, Sveučilište u Zagrebu (9/11: Event, Trauma, Nation, Globalization)
2005. magisterij, Sveučilište u Zagrebu (Image Inc: Popular Visuality and the Postmodern American Novel)
2000. diploma, Sveučilište u Zagrebu (anglistika/kroatistika)

Fulbright visiting scholar, Department of Social and Cultural Analysis, New York University (2005/06).
Član i suosnivač Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS ), član Hrvatskog društva za anglističke studije (HDAS), bio je urednik časopisa za književnost i drugo Libra/Libera i član uredništva časopisa [SIC].

Razdoblje Naziv Uloga
2014 - 2018 Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska
2013 - 2019 Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: kombinat Borovo Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Američki studiji
 • Kulturalni studiji
 • Historijski materijalizam
 • Klasa
 • Književnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association for American Studies in South East Europe (AASSEE) (Član)
 • Baza za radnički inicijativu i demokratizaciju (BRID)
 • European Association for American Studies (EAAS) (Član)
 • Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) (Član upravnog odbora)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Godišnja amerikanistička radionica, HUAmS (-, -)
 • 2019. Godišnja amerikanistička radionica, HUAmS (-, -)
 • 2018. Godišnja amerikanistička radionica, HUAmS (-, -)
 • 2017. Godišnja amerikanistička radionica, HUAmS (-, -)
 • 2016. Godišnja amerikanistička radionica, HUAmS (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Working Papers in American Studies, Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) i FF press ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277386