Naziv
Povijest i paradigme američkih studija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
250749
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati polaznike s nastankom, predmetom istraživanja i metodološkom raznovrsnošću američkih studija od početaka do revizionističkih zahvata nastalih 60ih godina prošlog stoljeća da bi se osvijestila relevantnost tih paradigmi za razumijevanje SAD-a u prošlosti i sadašnjosti kao i primjenljivost metoda i pristupa američkih studija u drugim prostorima i vremenima.
Sadržaj
 1. Povijest nastanka američkih studija. Metodologija američkih studija. Glavni predstavnici američkih studija: Perry Miller, Henry Nash Smith, Leo Marx, F.O. Matthiessen, Sacvan Bercovich, Alan Trachtenberg i drugi. Kritička valorizacija paradigmi kojima su se služili autori koji su utemeljili disciplinu.
 2. Američki studiji kao identitetski studiji, pitanje prostora i vremena
 3. Poslanje u divljini (Miller)
 4. Nacija prirode (Miller)
 5. Američki Adam (Lewis)
 6. Djevičanska zemlja (Smith)
 7. Pojam pograničnog područja
 8. 1. kolokvij
 9. Divlji zapad
 10. Poljoprivredno pogranično područje
 11. Stroj u vrtu (Marx)
 12. Most (Trachtenberg)
 13. Demokracija
 14. Pitanje američke iznimnosti
 15. Završna rasprava, predaja završnih radova i završni kolokvij. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Analizirati i objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a prema ostalim aspektima američkoga društva, posebno prema ostalim medijskim praksama (film, televizija, društveni mediji).
 2. Osmisliti i provesti samostalno istraživanje iz područja društveno-povijesnih obrazaca SAD-a u kulturnome kontekstu i komunicirati rezultate stručnoj i laičkoj publici poštujući etičke standarde i u svrhu daljnjeg obrazovanja.
 3. Samostalno osmisliti i predlagati interdisciplinarne pristupe pitanjima vezanima uz američke društveno-povijesne i kulturne prakse u odnosu na globalni kontekst te uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije i u svrhu daljnjeg obrazovanja.
 4. Integrirati spoznaje iz različitih područja američke kulture u širi kontekst humanističkih znanosti te samostalno razvijati interdisciplinarni pristup temama vezanima za jezik, književnost, medije i društveno-povijesne obrasce kultura engleskog govornog područja.
Metode podučavanja
predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija (redovito pohadjanje nastave, sudjelovanje u radu seminara, kolokviji, seminarski rad, samostalne zadaće)

Obavezna literatura
 1. Bercovith, Sacvan. The American Jeremiad, The U of Wisconsin P, 1978.
 2. Bercovith, Sacvan. The Puritan Origins of the American Self, Yale UP, 1976.
 3. Lewis, R.W. S. The American Adam, The U of Chicago P, 1955.
 4. Marx, Leo. The Machine in the Garden, Oxford UP, 1967.
 5. Miller, Perry. Errand into the Wilderness, Harvard UP, 1984.
 6. Slotkin, Richard. Regeneration through Violence, The U of Oklahoma P, 2000.
 7. Smith, Henry Nash. Virgin Land: The American West as Symbol and Myth, Harvard UP, 1950.
 8. Trachtenberg, Alan. The Brooklyn Bridge, The U of Chicago P, 1965.
Dopunska literatura
 1. . Pfister, Joel. Critique for What? Cultural Studies, American Studies, Left Studies. Paradigm Publishers, 2006.
 2. Stipe Grgas. "American Studies as a Contemporary Disciplinary Practice." sic - a journal of literature, culture and literary translation, vol. 4, no. 2, 2014, doi: 10.15291/sic/2.4.huams.3.
 3. Stipe Grgas. Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost. Meandarmedia, 2015.
 4. Fuller, Randal. Emerson’s Ghosts: Literature, Politics, and the Making of Americanists. Oxford UP, 2007.
 5. Van Engen, Abram C. City on a Hill: A History of American Exceptionalism. Yale UP, 2020.
 6. Voelz, Johannes. Transcendental Resistance: The New Americanists and Emerson’s Challenge. Dartmouth, 2010.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij