Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
akademske godine 2021/2022.
utorkom od 9.30-10.30h i prema dogovoru
Soba
Fond 003
Telefon
+385 1 6060 787
E-mail
zhincak@ffzg.hr

Diplomirani inženjer geologije, smjer geologija-paleontologija, diplomirala je 1995. godine na Zajedničkom studiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na bioarheološkoj temi „Najranija indoeuropska seoba prema arheološkim nalazima iz Slavonije“ iz područja humanističkih znanosti, polja arheologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine.

Od 2003. do 2008. godine radi kao biološki antropolog i zooarheolog na brojnim arheološkim nalazištima u okviru projekta „Arheologija na avtocestah Slovenije“. Vanjska je suradnica Inštituta za dediščino Sredozemlja, Znanstveno raziskovalnega centra v Kopru, Univerze na Primorskem od 2005. godine. Od 2008. godine zaposlena je na Katedri za arheometriju i metodologiju Odsjeka za arheologiju i predaje na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine predaje na dodiplomskom i diplomskom studiju antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživač je na projektu „Lobor-ranosrednjovjekovno središte moći“ (prof. Krešimir Filipec, HRZZ 2017.-2021.)
Bila je istraživač i istraživač-suradnik na projektima:
„Archaeological Relations on the Region of Mediterranean, Alps and Pannonian Plane: Selected Chapters of the European Cultural History“ (bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska, MZOS 2011.-2013.),
“Vučedolska kultura na tlu Hrvatske” (prof. Aleksandar Durman, MZOS 2007.-2013),
“Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka” (prof. Damir Marjanović, MZOS 2007.-2011.),
„Govrlevo at Skopje: Multidisciplinary Project – Archaeological and Historical - Ethnological Research“ (prof. Mitja Guštin, Slovenija 2004.-2007.).

Dvije godine, od 2015. do 2016. usavršavala se u Centru za ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz područja forenzičnih znanosti.
Usavršavanja u inozemstvu obuhvaćaju područje:
- forenzične antropologije 2012. godine (Forensic Division Unit, Podrinje Identification Project, International Commission on Missing Persons, Tuzla, Bosna i Hercegovina)
-biološke antropologije i zooarheologije 2006., 2005. i 1998. godine (biološka antropologija/ metode analiza spaljenih kosti ljudi i životinja – Berlin, Njemačka, u okviru njemačko-slovenske suradnje Inštituta za dediščino Sredozemlja ZRC-UP te zooarheologija- Prag, Češka, u okviru suradnje Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Češke akademije znanosti i umjetnosti).

Aktivna je na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i organizacijama ljetnih škola biološke antropologije (Koper, Slovenija- 2010., Lobor, Hrvatska- 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018.).

Od 2005. članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Studia universitatis hereditati” (Založba Univerze na Primorskem, Slovenija). Član je Europskog udruženja antropologa, Hrvatskog antropološkog društva, Slovenskog antropološkog društva i Slovenskog arheološkog društva.

Bibliografija : https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22602

Područje interesa: prirodne znanosti u arheologiji, biološka antropologija, forenzična antropologija, zooarheologija, tehnološki razvoj u arheologiji.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2021 Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći Suradnik
2016 - 2025 Arheološka i bioarheološka škola u Loboru

Ključni istraživački interes
 • biološka antropologija
 • forenzična antropologija
 • zooarheologija
 • prirodne znanosti u arheologiji
 • tehnološki razvoj u arheologiji
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Europsko udruženje antropologa (redovni član)
 • Hrvatsko antropološko društvo (redovni član)
 • Noina Arka, udruga prijatelja prirode i zaštnika prirode i zaštitnika mora, kopna i zraka Hrvatske
 • Slovensko antropološko društvo (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. "Ranosrednjovjekovna središta moći/ Early Medieval Centers of Power", Arheološki Zavod, Katedra za opću i nacionalnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu, Centar za ranosrednjevjekovna istraživanja (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. "Masovne katastrofe, zone sukoba i terorizam: Dan poslije/ Mass Disasters, Conflict Zones and Terrorism: The Day After", Ured za forenzične znanosti Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)
 • Studia universitatis hereditati, Založba Univerze na Primorskem ,Kopar, Slovenija (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Istraživač je na projektu „Lobor-ranosrednjovjekovno središte moći“ (prof. Krešimir Filipec, HRZZ 2017.-2021.)
Bila je istraživač i istraživač-suradnik na projektima:
„Archaeological Relations on the Region of Mediterranean, Alps and Pannonian Plane: Selected Chapters of the European Cultural History“ (bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska, MZOS 2011.-2013.),
“Vučedolska kultura na tlu Hrvatske” (prof. Aleksandar Durman, MZOS 2007.-2013),
“Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka” (prof. Damir Marjanović, MZOS 2007.-2011.),
„Govrlevo at Skopje: Multidisciplinary Project – Archaeological and Historical - Ethnological Research“ (prof. Mitja Guštin, Slovenija 2004.-2007.).

Dvije godine, od 2015. do 2016., usavršavala se u Centru za ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz područja forenzičnih znanosti. Usavršavanja u inozemstvu obuhvaćaju:
- područje forenzične antropologije 2012. godine (Forensic Division Unit, Podrinje Identification Project, International Commission on Missing Persons (ICMP), Tuzla, Bosna i Hercegovina)
-biološke antropologije i zooarheologije: 2006., 2005. i 1998. godine (biološka antropologija – Berlin, Njemačka, u okviru njemačko-slovenske suradnje Inštituta za dediščino Sredozemlja ZRC-UP te zooarheologija- Prag, Češka, u okviru suradnje Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Češke akademije znanosti i umjetnosti).

Aktivna je na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i organizacijama ljetnih škola biološke antropologije (Koper, Slovenija- 2010., Lobor, Hrvatska- 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018.).

Od 2005. članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Studia universitatis hereditati” (Založba Univerze na Primorskem, Slovenija).
Član je Europskog udruženja antropologa, Hrvatskog antropološkog društva, Slovenskog antropološkog društva i Slovenskog arheološkog društva.