Naziv
Eksperimentalna arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
184172
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Eksperimentalna arheologija je arheološka specijalizacija, odnosno dio arheologije koji se, bavi proučavanjem prošlih procesa ponašanja kroz eksperimentalnu rekonstrukciju u kontroliranim znanstvenim uvjetima . Eksperimentalna arheologija ne može izbjeći razne kritike i propitivanja njene znanstvene podloge i svrhe, te problema koje se javljaju prilikom provođenja eksperimenata. Unatoč tome, nitko ne može opovrgnuti njezin doprinos znanosti. Korištenje testova, odnosno eksperimenta u svrhu potvrđivanja ili opovrgavanja teorija i hipoteza logičan je slijed kada se proučava prošlost te nije neobično što se eksperiment počeo koristiti kao sastavni dio arheološke znanosti. Neka ustaljena znanja u struci koja se u interpretaciji razlikuju kod raznih autora, studenti svojim eksperimentom (u kojem mogu uključiti i stručnjake raznih profila) provjeravaju i pokušavaju dokazati realnija rješenja.
Sadržaj
 1. Uvod u eksperimentalnu arheologiju – osnovni pojmovi
 2. Povijesni razvoj eksperimentalne arheologije
 3. Važnost okoliša i prirodnih resursa u arheološkom kontekstu
 4. Klimatske promjene i utjecaj na arheološku stratigrafiju
 5. Komunikacije i prijevozna sredstva kroz povijest
 6. Povijest graditeljstva- stambeni, gospodarski, sakralni objekti
 7. Proizvodnja i nabava hrane
 8. Poljoprivredni sustavi
 9. Kontrola vatre – od vatrišta, ognjišta do visokih peći
 10. Od gline do stakla
 11. Rudarstvo i metalurgija od prapovijesti do novog vijeka
 12. Proizvodnja i bojanje tekstila
 13. Oružja, tehnike ratovanja i obrambeni sustavi
 14. Kontrola vremena – računanje vremena i kalendari
 15. Ljekovito bilje, liječenje i medicina

Ishodi učenja
 1. moći će steći nova iskustva potvrđujući ili negirajući stare pretpostavke
 2. moći omogućiti i razviti kod studenta kritički odnos i razmišljanje
 3. moći raznim metodologijama, provjeravati stara iskustva
 4. moći će stečena nova iskustva uključiti u rješenja ustaljenih znanja
 5. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 6. primijeniti osnovne znanstvene standarde eksperimentalne arheologije
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, mentorski rad, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Praktični rad, seminarski rad, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Pollard M. A., Heron M., 1996, Archaeological Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge
 2. Coles J., 1973, Archaeology by Experiment, Hutchinson, London
 3. Sass S. L., 1998, The Substance of Civilization, Arcade Publishing, N. York
 4. Hodges, H., 1974, Technology in the Ancient World, Alfred A. Knopf, N. York
Dopunska literatura
 1. Outram, Alan K. 2008. „Introduction to experimental archaeology.“ World Archaeology vol. 40
 2. Reynolds, Peter J. 1999. „The nature of experiment in archaeology.“ U: Experiment and design: archaeological studies in honour of John Coles, ur. A. F. Harding, pp. 156–62. Oxford: Oxbow Books.
 3. Carrell, Toni L. 1992. „Replication and Experimental Archaeology.“ Historical Archaeology vol. 26 (4)

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij