Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Prije i nakon nastave te mailom po dogovoru.
Soba
B113
Telefon
6120076
E-mail
mkolanov@ffzg.hr

Maša Kolanović je rođena 19. studenog 1979. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala u listopadu 2003. godine. Doktorirala je u travnju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u sklopu projekata Hrvatski roman 1945.-2000.: tendencije i modeli i Hrvatski roman i popularna kultura (voditelj prof. dr. sc. Krešimir Nemec). Od 2017-2020- bila je voditeljica projekta ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' pri Hrvatskoj zakladi za znanost. Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije; na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijekom proljetnog semestra ak. god. 2011/12.; na Trinity College u Dublinu (Irska) u ožujku i travnju 2017 u sklopu stipendije Trinity Long Room Hub Research Fellowship te na Sveučilištu New York (SAD) u od siječnja do svibnja 2020. u sklopu istraživačke stipendije na Remarque Institute. 2010. nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti. Od svibnja 2022. članica je suradnica razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Voditelj

Članstva u akademijama
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Članica suradnica razreda za književnost)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (redovni član)
 • Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) (Članica Nadzornog odbora)
 • Matica hrvatska (redovni član)
 • Nadzorni odbor, Hrvatsko udruženje za američke studije
 • Povjerenstvo za dodjelu poticaja za književno stvaralaštvo za 2021., Ministarstvo kulture i medija
 • The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Ekonomija i književnost / Economy and Literature, Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost (-, -)
 • 2019. The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Nagrada Europske Unije za književnost
 • 2020. Nagrada Vladimir Nazor za najbolje književno ostvarenje
 • 2019. Nagrada ''Libar za vajk'' pulskog sajma knjiga