Naziv
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
80632
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznavanje međupovezanosti dinamike književnog, popularno-kulturnog, medijskog, ekonomskog i društveno-političkog polja nakon završetka Drugog svjetskog rata do tekućih procesa tranzicije na temelju analize reprezentativnih romana i odabranih medijskih tekstova. Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.
Sadržaj
 1. Uvod u proučavanje popularne kulture u socijalizmu: Definicije popularne kulture, teorijske škole i pristupi u drugoj polovici 20. st. do danas. Pregled pristupa socijalizmu u suvremenoj humanistici. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju.
 2. Socijalizam danas. Rasprava na temu odabranog kulturnog uzorka artikulacije socijalizma u suvremenoj kulturi.
 3. Intelektualni pristupi popularnoj kulturi u kontekstu jugoslavenskog socijalizma I.: Antony Easthope: Visoka kultura/popularna kultura: ''Srce tame'' i ''Tarzan među majmunima''; Jovan Popović: ''Crnobrezijanska erzac-roba na književnom tržištu''.
 4. Intelektualni pristupi popularnoj kulturi u kontekstu jugoslavenskog socijalizma II.: Viktor Žmegač: ''Kritički pristup trivijalnoj književnosti''
 5. Kultura za mase –popularna kultura u razdoblju socrealizma: Josip Barković: Sinovi Slobode
 6. Akademsko pismo: strategije i perspektive: strategije pisanja završnog seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.
 7. Socijalizam i popularna kultura zapadnjačke provenijencije: oponiranje. Alojz Majetić: Čangi off Gottoff.
 8. Socijalizam i popularna kultura zapadnjačke provenijencije: pregovaranje. Pero Zlatar: Bitange mirno.
 9. Kodifikacija popularnokulturnog otpora u socijalizmu: Zvonimir Majdak: ''Kužiš, stari moj''
 10. Roman, film i socijalistička svakodnevica, 1. dio: Rajko Grlić: ''U raljama života''
 11. Roman, film i socijalistička svakodnevica, 2. dio: Dubravka Ugrešić: ''Štefica Cvek u raljama života''
 12. Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji: Borivoj Radaković: Sjaj epohe
 13. Popularna kultura u tranziciji. Tomislav Zajec: ''Soba za razbijanje''
 14. Rasprava o sinopsisima tema seminarskih radova: izlaganje sinopsisa seminarskih radova, komentiranje i kolegijalna rasprava (peer review) prijavljenih tema 1. dio.
 15. Rasprava o sinopsisima tema seminarskih radova: izlaganje sinopsisa seminarskih radova, komentiranje i kolegijalna rasprava (peer review) prijavljenih tema 2. dio.

Ishodi učenja
 1. Kritički analizirati književne, kulturne i dokumentarne izvore u kontekstu jugoslavenskog socijalizma.
 2. Kritički interpretirati književno djelo u povijesnom, društvenom i političkom kontekstu.
 3. Nabrojati i opisati autore, stilske i poetičke tendencije u hrvatskoj književnosti u razdoblju socijalizma.
 4. Ovladiti tehnikama i vještinama akademskog pisma u praktičnom radu izrade seminara iz teme kolegija.
Metode podučavanja
Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava, rad na tekstu, samostalna analiza problema.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada čitanosti predložaka za seminarsku analizu tijekom semestra, kraći eseji i završni seminarski rad na kraju kolegija.

Obavezna literatura
 1. Easthope, Antony (1991): Literary into Cultural Studies, London ; New York: Routledge
 2. Žmegač, Viktor (1976): Kategorije kritičkog pristupa trivijalnoj književnosti u: isti: Književno stvaralaštvo i povijest društva, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, str. 157-180.
 3. Barković, Josip (1948): Sinovi slobode, Zagreb: Novo pokoljenje
 4. Majetić, Alojz (1970): Čangi off Gottoff, Zagreb: Znanje
 5. Majdak, Zvonimir (1995): Kužiš, stari moj, Zagreb : Porin
 6. Ugrešić, Dubravka (2004): Štefica Cvek u raljama života, Zagreb: Večernji list
 7. Radaković, Borivoj (1990) : Sjaj epohe, Zagreb: Mladost
Dopunska literatura
 1. de Certeau, Michel (2003): Invencija svakodnevice, Naklada MD: Zagreb; prijevod Gordana Popović
 2. Duda, Dean (2002): Kulturalni studiji: ishodišta i problemi, AGM: Zagreb
 3. Duda, Igor (2005): U potrazi za blagostanjem: o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Zagreb : Srednja Europa
 4. Duda, Igor (2015): Danas Duda, Igor (2010): Pronađeno blagostanje: svakodnevan život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih,
 5. Duraković, Lada i Matošević, Andrea (2013): Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri
 6. Fiske, John (1991): Understanding Popular Culture, London: Routledge
 7. Jakovina, Tvrtko (2002): Socijalizam na američkoj pšenici, Zagreb: Matica hrvatska
 8. Jelača, Dijana, Kolanović, Maša i Lugarić, Danijela (2017), ur.: The Cultural of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and its Other, New York: Palgrave Macmillan
 9. Nemec, Krešimir (2003): Povijest hrvatskog romana III., Zagreb: Školska knjiga
 10. Senjković, Reana (2008): Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 11. Vučetić, Radina (2012): Koka kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar