Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 12:30-13:30 sati
Soba
B-113
Telefon
4092-076
E-mail
lmolvare@ffzg.hr

Lana Molvarec je rođena 1983. u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku i sociologiju 2006. godine. Od 2008. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2014. s temom Izmještenje i identitet u hrvatskoj prozi od krugovaške generacije do danas. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, uredila jednu knjigu, sudjelovala kao izlagačica na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija te održala nekoliko pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu, kao i sudjelovala u programu sveučilišne razmjene Erasmus+.
Glavne teme interesa su joj kulture putovanja, teorije prostora i identiteta u suvremenoj hrvatskoj književnosti, dječja književnost.
Godine 2017. objavila je znanstvenu monografiju Kartografije identiteta. Predodžbe izmještanja od 1960-ih do danas (Zagreb 2017, MeandarMedia).
Od 2012. godine sudjeluje na ljetnom seminaru Zagrebačke slavističke škole. Kao voditeljica književnog proseminara (2012., 2017., 2018), od 2013.-2016. kao programska tajnica te od 2018. kao zamjenica voditeljice. Bila je tajnica i članica organizacijskog odbora dviju međunarodnih znanstvenih konferencija.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Kulturni kapital: u književnoj periodici, historiografiji, kritici i interpretaciji Suradnik
2018 - 2018 Diskurs o nenormalnosti na prijelazu 19. u 20. stoljeće: lingvokulturološki aspekti Suradnik
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Suradnik

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 7. hrvatski slavistički kongres, Hrvatsko filološko društvo (-, -)
  • 2019. Ekonomija i književnost / Economy and Literature, HRZZ projekt Ekonomski temelji hrvatske književnosti (-, -)
  • 2019. Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 48. Hrvatski seminar za strane slaviste, Zagrebačka slavistička škola, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Umjetnost i demokracija, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za slavensku filologiju, Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu (-, -)
  • 2016. Tijelo u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. 45. seminar Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304950