Naziv
Prevođenje znanstvenih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
132544
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, koje obuhvaćaju analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike te analizu izvornoga teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije i potrebe krajnjega korisnika prijevoda. Studenti također unapređuju sljedeće vještine: služenje tiskanim i elektroničkim resursima i alatima (uključujući sustave za prijevodne memorije), izgradnju korpusa i glosara, redakturu vlastitog i tuđeg prijevoda, rad na prevoditeljskim projektima i upravljanje istim, suradnju sa stručnjacima, naručiteljima i izdavačima.
Sadržaj
 1. Prevođenje tekstova iz područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti s engleskog na hrvatski jezik.
 2. Rasprave o specifičnostima prevođenja na hrvatski jezik znanstvenih i stručnih tekstova iz pojedinih područja: registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelji.
 3. Dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima.
 4. Suradnja sa stručnjacima, autorima i naručiteljima prijevoda.
 5. Izrada pojmovnika za potrebe prevođenja. Problemi odabira i tvorbe stručnog nazivlja na hrvatskom jeziku.
 6. Rad na autentičnom ili simuliranom prijevodnom projektu.
 7. Rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima.
 8. Vještine redakture i lekture prijevoda na hrvatskom jeziku.
 9. Prevođenje tekstova iz područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti s hrvatskog na engleski jezik.
 10. Rasprave o specifičnostima prevođenja s hrvatskog na engleski jezik znanstvenih i stručnih tekstova iz pojedinih područja: registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelji.
 11. Dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima.
 12. Suradnja sa stručnjacima, autorima i naručiteljima prijevoda.
 13. Izrada pojmovnika za potrebe prevođenja. Engleski kao jezik međunarodne znanstvene i stručne komunikacije.
 14. Rad na autentičnom ili simuliranom prijevodnom projektu.
 15. Rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima.Vještine redakture i lekture prijevoda na engleskom jeziku.

Ishodi učenja
 1. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 2. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 3. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 4. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
Metode podučavanja
individualni i grupni zadaci, projektna nastava, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Ocjena se formira metodom kontinuiranog praćenja studentova rada u kolegiju (sudjelovanje u nastavi, izrada individualnih i grupnih zadataka, rad na prijevodnim projektima, prijevod bez pomagala).

Obavezna literatura
 1. Baker, Mona.1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge
 2. Hlavac, Jim and Veselica Majhut, Snježana. 2019. Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing.
 2. Opći i specijalizirani rječnici, priručnici i pojmovnici.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij