Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Prema dogovoru
Soba
E-331
Telefon
4092-361
E-mail
izovko@ffzg.hr

Dr. sc. Irena Zovko Dinković redovita je profesorica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom studija bila je stipendistica Vlade Republike Francuske te dobitnica stipendije Grada Zagreba za izvrsnost u studiju. Doktorirala je 2007. godine obranivši disertaciju pod naslovom 'Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku' (mentori: prof. dr. Vladimir Ivir i prof. dr. Milan Mihaljević). Na preddiplomskom studiju Odsjeka za anglistiku predaje kolegije iz sintakse engleskoga jezika dok na lingvističkom smjeru diplomskog studija anglistike drži kolegije iz psiholingvistike te sintaktičkih teorija. Glavni znanstveni interes dr. sc. Irene Zovko Dinković obuhvaća pitanja usporedne analize sintakse engleskoga i drugih jezika, osobito s obzirom na negaciju, kao i semantičke i pragmatičke vidove jezika te međuodnos jezika, uma i kulture. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata te s izlaganjima sudjelovala na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Autorica je dviju knjiga, 'Negacija u jeziku' (Hrvatska sveučilišna naklada, 2013.) i 'O dvostrukoj negaciji i niječnome slaganju' (Hrvatska sveučilišna naklada, 2021.) te je suurednica knjige 'English Studies from Archives to Prospects: Linguistics and Applied Linguistics' (Cambridge Scholars Publishing, 2016.). Objavila je i niz znanstvenih radova u knjigama i časopisima domaćih i stranih izdavača.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Razvoj i implementacija VIRtualnog Asistenta i resursa za Strojno prevođenje iz specijaliziranih domena primjenom metoda umjetne INTELigencije (VirasINTEL)
2020 - 2024 Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA, 2019-04-7896) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • sintaksa
 • negacija
 • psiholingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) (članica Nadzornog odbora)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (članica)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. Migrations, Hrvatsko društvo za anglističke studije (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (izvršna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
Tijekom svojeg dosadašnjeg rada dr. sc. Irena Zovko Dinković surađivala je na više znanstvenih projekata pod voditeljstvom prof. dr. Milene Žic Fuchs: 'Semantička polja i sintaksa' od 1997. do 2001. godine, 'Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika' od 2002. do 2006. godine te 'Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika' od 2007. do 2013. godine. Od veljače 2020. godina suradnica je na projektu HRZZ-a 'Semantička i sintaktička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku' voditeljice dr. sc. Matee Birtić. Također se usavršavala na kraćim studijskim boravcima u Strasbourgu i Pragu te na Sveučilištu Illinois u SAD-u.

Irena Zovko Dinković s izlaganjima je sudjelovala na dvadesetak znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu, a do sada je objavila više od dvadeset znanstvenih radova i dvije autorske knjige: 'Negacija u jeziku' (Hrvatska sveučilišna naklada, 2013.), koja je bila nominirana za Državnu nagradu za znanost, te 'O dvostrukoj negaciji i niječnome slaganju' (Hrvatska sveučilišna naklada, 2021.). Održala je i sedam pozvanih izlaganja, od toga jedno plenarno. Do sada je mentorirala ili sumentorirala pet doktorskih radova te tridesetak diplomskih radova. Za svoj rad na kolegijima Sintaksa engleskog jezika II, Psiholingvistika i Sintaktičke teorije redovito dobiva vrlo visoke ocjene u studentskim evaluacijama.

Godine 2000. bila je tajnicom međunarodne konferencije u Dubrovniku pod nazivom 'Cognitive Syntax and Semantics Courses and Conference: New Theoretical Perspectives on Syntax and Semantics in Cognitive Science', a 2014. godine bila je predsjednicom organizacijskog odbora te članicom programskog odbora konferencije 'English Studies as Archive and as Prospecting: 80 Years of English Studies in Zagreb', održane u Zagrebu. Radovi s potonje konferencije objavljeni su u knjizi koju je Irena Zovko Dinković suuredila pod naslovom 'English Studies from Archives to Prospects: Volume 2 - Linguistics and Applied Linguistics' (Cambridge Scholars Publishing, 2016.). Usto je bila i članica programskog odbora međunarodne konferencije Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu 'Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja' 2015. godine te članica organizacijskog odbora konferencije Hrvatskog društva za anglističke studije 'Migrations', održane na Sveučilištu u Zadru 2016. godine.

Dužnost pročelnice Odsjeka za anglistiku obnašala je u dva mandata, od 2013. do 2017. godine.

Od 2015. godine izvršna urednica je urednica časopisa Suvremena lingvistika. Godine 2017. kao gostujuća urednica suuredila je s prof. dr. Gašperom Ilcom (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani) tematski broj časopisa 'Jezikoslovlje' (broj 18/1) posvećen negaciji, u kojem su probrani radovi s radionice o negaciji koju je s kolegom Ilcom osmislila i održala u sklopu međunarodne konferencije Europskog društva za anglističke studije (ESSE) 2016. godine u Galwayju, Republika Irska. Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, te Hrvatskog društva za anglističke studije.

Popis radova dostupan je na:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=247010