Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Srijedom, 9.30 - 11 sati
Soba
C-104
Telefon
014092143
E-mail
ppocanic@ffzg.unizg.hr

Rođena je 1991. godine u Rijeci. Osnovnoškolsko obrazovanje stekla je u Poreču, a 2010. godine završila je opću gimnaziju pri Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu. Zvanje magistre povijesti umjetnosti i komparativne književnost stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine, a iste je godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti. Boravila je u Veneciji kao stažistica u Peggy Guggenheim Collection te u Američkom paviljonu na 15. bijenalu arhitekture 2016. godine. Redovito surađuje s POU Poreč kao stručna suradnica u Galeriji Zuccato, a tijekom 2017. i 2018. godine bila je zaposlena u Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH). Od 2018. godine uključena je u projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost – Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present, pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Damjanovića. Od 2019. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezinog istraživačkog interesa vezano je za umjetnost druge polovine 20. stoljeća, državne otkupe i narudžbe umjetničkih djela za interijere javnih institucija te intervencionističke umjetničke prakse u javnom prostoru 1970-ih i 1980-ih godina.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Oblikovanje (post)modernog života (II.): škole i školovanja Suradnik
2022 - 2022 Oblikovanje (post)modernog života Suradnik
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Suradnik
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Suradnik
2014 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Suradnik

Ključni istraživački interes
 • moderna umjetnost
 • suvremena umjetnost
 • narudžbe umjetnina
 • otkupi umjetnina
 • umjetničke intervencije u javnom prostoru
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) (redovni član)
 • Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) (članica Umjetničkog savjeta Studijske sekcije)
 • HS AICA - Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara, HS AICA - Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. omislav Krizman i njegov doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Znanstveno-stručni skup povodom 140. godišnjice rođenja Tomislava Krizmana (1882. – 1955.), Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century, Projekt Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas, IP-2018-01-9364 (HRZZ), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Vladan Desnica i Zagreb, 1924. – 1930. i 1945. – 1967., Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca u Zagrebu. Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Godišnja nagrada Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) – Nagrada za najbolji izdavački projekt u 2020. godini