Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
ponedjeljkom 16.30-17.30 h ili po dogovoru
Soba
B 007
Telefon
01 4092049
E-mail
anpetrov@m.ffzg.unizg.hr

Rođen 1994. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2016. završio preddiplomski studij lingvistike te švedskoga jezika i kulture, a u ožujku 2019. na istom fakultetu diplomski studij poredbene lingvistike te švedskoga jezika i kulture s lingvističkim usmjerenjem, dobivši Nagrade za izvrsnost za oba studija na obje razine. U akademskoj godini 2017./2018. nagrađen Rektorovom nagradom za individualni znanstveni rad. Nakon diplomiranja odradio tromjesečnu istraživačku praksu na Sveučilištu u Lundu u sklopu projekta Erasmus+. Od listopada 2019. zaposlen u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za skandinavistiku.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize Suradnik

Ključni istraživački interes
  • jezična tipologija
  • povijesna lingvistika
  • sjevernogermanski jezici
  • interakcija informacijske strukture i sintakse
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • SLE, Societas Linguistica Europaea (Član)
Nagrade i priznanja
  • 2018. Rektorova nagrada za individualni znanstveni rad (kao student)

Opis znanstvene djelatnosti
Doktorand lingvistike, bavi se područjima jezične tipologije te povijesne i arealne lingvistike, u prvom redu na razini sintakse.