Naziv
Filozofija znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51280
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode filozofije znanosti i povezanih područja. Samostalno i kritički procjenjivati argumentaciju u suvremenim radovima filozofije znanosti. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Sadržaj
 1. DIO I. Odabrani problemi filozofije znanosti
 2. Što je znanost? Znanost i filozofija, znanost, ne-znanost i pseudoznanost: odnos filozofije i znanosti, epistemički status znanosti, problem demarkacije
 3. Zašto Mjesec ne padne na Zemlju? Problem znanstvenog objašnjenja, prirodni zakoni i uzročnost, deduktivno-nomologički model, pragmatika objašnjenja i unifikacija
 4. Od čega se znanost sastoji? Struktura znanosti – pojmovi, zakoni i teorije, problem redukcionizma i unifikacije.
 5. Postoji li stvarno tamna tvar? Znanstveni realizam i antirealizam, instrumentalizam, opažljivi i neopažljivi entiteti, filozofski naturalizam
 6. Hoće li i sutra izaći Sunce? Problem indukcije, potvrdljivosti i filozofija vjerojatnosti
 7. Jesu li današnje teorije pogrešne kao i prošle? Razvoj znanosti, znanstvene revolucije i istraživački programi
 8. DIO II. Filozofije znanosti
 9. Filozofije egzaktnih znanosti: Filozofija logike, filozofija matematike, filozofija vjerojatnosti
 10. Filozofije prirodnih znanosti: Filozofija fizike, filozofija biologije
 11. Filozofije društvenih znanosti: Filozofija psihologije, filozofija sociologije, filozofija ekonomije
 12. Filozofije tehničkih znanosti: Filozofija računarstva, filozofija umjetne inteligencije
 13. Filozofija humanističkih znanosti: Filozofija lingvistike i jezika, filozofija povijesti

Ishodi učenja
 1. poznavanje osnovnih problema filozofije znanosti
 2. sposobnost povezivanja filozofije znanosti i znanosti/područja koje student studira
Metode podučavanja
predavanje, dijalog, rasprava, rad u skupinama, on-line vježbe i ocjenjivanje kolega
Metode ocjenjivanja
Esej na odabrano područje (40%) Ocjena eseja kolega (20%) Izlaganje odabrane filozofije znanosti (40)

Obavezna literatura
 1. Balashov, Y., & Rosenberg, A. (2002). Philosophy of science: Contemporary readings. London: Routledge.
 2. Allhoff, F. (2010). Philosophies of the sciences: A guide. Chichester, West Sussex, U.K: Wiley-Blackwell.
Dopunska literatura
 1. Bird, A. (1998). Philosophy of science. London: UCL Press.
 2. Rosenberg, A. (2000). Philosophy of science: A contemporary introduction. London: Routledge.
 3. Sarkar, S., & Pfeifer, J. (2006). The philosophy of science: An encyclopedia. New York: Routledge.
 4. Psillos, S. (2007). Philosophy of science A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 25. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar