Naziv
Fonetika
Puni naziv
Fonetika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fonetike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. identificirati poremećaje u razvoju govora
 2. analizirati stvaranje govora na razini središnjega živčanog sustava te dišnoj, grkljanskoj i artikulatorskoj razini
 3. analizirati postupke govorne stilistike u govorenome i pisanome tekstu
 4. opisati osnove anatomije slušnoga, govornoga i ravnotežnoga sustava od periferne do centralne razine te mehanizme slušanja i govora
 5. klasificirati i primijeniti fonetsko nazivlje o kvaliteti glasa
 6. objasniti prozodijske karakteristike glasnika, sloga, riječi i intonacijske jedinice
 7. klasificirati govorničke vještine
 8. primijeniti međunarodnu i hrvatsku fonetsku transkripciju u perceptivnoj analizi tipičnoga govora
 9. upotrijebiti govorničke vještine u raspravi s pojedincima, skupinama i javnosti
 10. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 11. samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
 12. opisati teorijske pristupe govorno-jezičnom razvoju i objasniti tijek pojedine faze urednoga govorno-jezičnoga razvoja
 13. objasniti akustičke karakteristike hrvatskoga govora te provesti segmentiranje govornoga zvuka
 14. primijeniti računalne programe u analizi govornoga zvuka i sintezi govoru sličnoga zvuka
 15. primijeniti pravila pravogovora i stručno raspravljati o odstupanjima od naglasne norme
 16. procijeniti svoje interese i kompetencije za nastavak studija
 17. praktično primijeniti vježbe za glas i izgovor
 18. upotrijebiti odgovarajuće retoričke sheme u različitim vrstama javnoga govorenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija ostvariti min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
Etika govorenja 52304
Fonetska korekcija izgovora 52722
Opća lingvistika 35899
Retorika i stilistika 160772
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Teorija informacije i komunikacije 36733
Učenje stranog jezika 36732
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1998)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija ostvariti min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
Fonetika i fonologija 51306
Fonetska korekcija izgovora 52722
Govor i pokret 184205
Koartikulacija 125590
Neurofonetika 36736
Neverbalna komunikacija 36734
Povijest lingvističkih teorija 37165
Psihoakustika 125829
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1934)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1999)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija ostvariti min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
Etika govorenja 52304
Fonetska korekcija izgovora 52722
Opća lingvistika 35899
Retorika i stilistika 160772
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Teorija informacije i komunikacije 36733
Učenje stranog jezika 36732
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova (3654)
Govorništvo 51321
Lingvistika govora 51310
Slušanje i govor 160829
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija ostvariti min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
Fonetika i fonologija 51306
Fonetska korekcija izgovora 52722
Govor i pokret 184205
Koartikulacija 125590
Neurofonetika 36736
Neverbalna komunikacija 36734
Povijest lingvističkih teorija 37165
Psihoakustika 125829
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Ortofonija 51613
Razvoj govora 51614
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija ostvariti min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
Etika govorenja 52304
Fonetska korekcija izgovora 52722
Opća lingvistika 35899
Retorika i stilistika 160772
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Teorija informacije i komunikacije 36733
Učenje stranog jezika 36732
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
6. semestar
1. Obvezni kolegiji - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova (3654)
Govorništvo 51321
Lingvistika govora 51310
Slušanje i govor 160829
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija ostvariti min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
Fonetika i fonologija 51306
Fonetska korekcija izgovora 52722
Govor i pokret 184205
Koartikulacija 125590
Neurofonetika 36736
Neverbalna komunikacija 36734
Povijest lingvističkih teorija 37165
Psihoakustika 125829