Naziv
Habsburška Monarhija: imperijalna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117680
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usmjeravanje studenata, kao potencijalnih nastavnika i istraživača, za kritičko promišljanje povijesti Habsburške Monarhije iz perspektive njezinoga povijesnog iskustva. Razvijanje smisla za bolje razumijevanje habsburškog konteksta problema hrvatske povijesti ranoga novog vijeka.
Sadržaj
 1. Uvod predavanje
 2. Odabrani problemi Habsburške Monarhije: imperijalne baštine
 3. Odabrani problemi Habsburške Monarhije: imperijalne baštine
 4. Odabrani problemi Habsburške Monarhije: imperijalne baštine
 5. Odabrani problemi Habsburške Monarhije: imperijalne baštine
 6. Odabrani problemi Habsburške Monarhije: imperijalne baštine
 7. Odabrani problemi Habsburške Monarhije: imperijalne baštine
 8. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 9. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 10. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 11. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 12. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 13. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 14. Izlaganja seminarskih radova s raspravom
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Shvatiti kontekst Habsburške Monarhije u hrvatskoj povijesti ranoga novog vijeka
Metode podučavanja
Nastava bi trebala biti organizirana kroz problemska predavanja, rad u sklopu seminara, rad na prilagođenim izvorima, vježbanje umijeća postavljanja istraživačkog pitanja te vježbanje pisanja stručnog rada.
Metode ocjenjivanja
Na kraju nastave predviđena je pismena provjera znanja putem završnog eseja (50%), a u konačnu ocjenu ulaze i individualni studentski doprinosi u problemskoj nastavi te u radu seminara (50 %).

Obavezna literatura
 1. Zöllner, Erich – Schüssel, Therese. Povijest Austrije. Zagreb, 1997, 136-219
 2. Wandycz, Piotr S., Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb 2004. (izabrana poglavlja).
 3. Kontler, László, Povijest Mađarske. Tisuću godina u Srednjoj Europi, Zagreb 2007, 145-227
Dopunska literatura
 1. Štih, Peter – Simoniti, Vasko – Slovenska povijest do prosvjetiteljstva, Zagreb 2004. (izabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar