Naziv
Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
184170
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar