Naziv
Medicinska antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52351
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Medicinska antropologija istražuje interakciju između zdravlja, kulture i bolesti, proučava druge medicinske tradicije te njihova shvaćanja bolesti i liječenja kao i bio-kulturalne pristupe suvremenim zdravstvenim problemima. Kroz proradu suvremenih, kao i povijesnih tekstova medicinske antropologije, studentima će biti omogućeno upoznavanje sa najvažnijim teorijskim pravcima ove struke kao baze za kasniju nadogradnju u smjeru analitičnog promišljanja raznih fenomena vezanih za medicinu i kulturu. Temeljni uvid, kojeg ovaj kolegij nastoji produbiti, jest onaj o potrebitosti poimanja Zapadne medicine kao dijela kulturne ekspresije, te stoga i nužnosti njena podvrgavanja analizi kao što su to i svi ostali medicinski sistemi proučavani kroz antropologiju medicine.
Sadržaj
 1. Medicinske humanističke znanosti
 2. Povijest razvoja medicinske humanistike
 3. Razvoj medicinske antropologije 1
 4. Razvoj medicinske antropologije 2
 5. Medicinski sustavi i definicije
 6. Medikalizacija društva i oblici društvene kontrole
 7. Medikalizacija društva i kulturno uvjetovani sindromi
 8. Medicinski pluralizam - definicije i primjeri
 9. Medicinski pluralizam i mnogostruke racionalnosti
 10. Etika u medicinskoj antropologiji
 11. Naracije o bolesti kao ekspresije patnje i traume
 12. Trauma i mediji
 13. Medicinsko-političke granice i njihove posljedice
 14. Medicinske manjine i stigmatizacija
 15. Medicinske etnografije

Ishodi učenja
 1. Navesti temeljne teorijske pravce medicinske antropologije
 2. Definirati načine analize medicinskih sustava
 3. Prepoznati veze između kulture i medicine
 4. Primijeniti osnovna teorijska polazišta na suvremenu analizu zdravstvenih sustava
 5. Prepoznati, uvažavati i promovirati kulturne različitosti koje se odnose na medicinskoantropološke teme
Metode podučavanja
Predavanja (30) i seminari (15)
Metode ocjenjivanja
Rad studenata će se kontinuirano pratiti tijekom cijelog semestra, a ocjena na kraju će biti kumulativna. Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u raspravama na predavanjima i seminarima, što će iznositi 10% njihove ukupne ocjene. Uspješno završavanje seminarskih zadataka će iznositi slijedećih 40%. Završni ispit studenti pišu na kraju semestra i ocjena iz tog ispita će se brojiti kao 50% završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Foucault, Michel (2003): The Birth of the Clinic, An Archaeology of Medical Perception. Routledge Classics, London and New York.
 2. Lock, Margaret i Nguyen Vinh-Kim (2010): An Anthropology of Biomedicine. Wiley-Blackwell, Oxford, Chichester.
 3. Byron J. Good, Michael M.J. Fisher, Sarah S. Willen i Mary-Jo DelVecchio Good (2010): A Reader in Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, Oxford, Chichester.
Dopunska literatura
 1. Helman, Cecil (1998)[1984]: Culture, Health and Illness. Butterworth & Heinemann, Oxford (izabrana poglavlja).
 2. Good, Byron (1994): Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge University Press (izabrana poglavlja).
 3. Kleinmann, Arthur(1981): Patients and Healers in the Context of Culture. University of California Press (izabrana poglavlja).
 4. Scheper- Hughes, Nancy (1993): Death Without Weeping: Violence od Everyday Life in Brazil. University of California Press.
 5. Singer, Merrill i Baer, Hans (2007): Introducing medical anthropology. A Discipline in Action. Altamira Press, New York, Toronto.
 6. Wiley, Andrea S. i Allen John S. (2009): Medical anthropology. A Biocultural Approach. Oxford University Press, New York, Oxford.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar