Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. aktivno sudjelovati u timskom radu
 2. analički i kritički pristupiti rješavanju problema
 3. navesti i opisati osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 4. koristiti strani jezik u stručnoj kmunikaciji
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 6. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 7. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 8. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 9. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 10. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 11. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji itd
 12. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini
 13. usporediti temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 14. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 15. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 16. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4028)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2017)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Etika okoliša 103117
Mediji i društvo 36885
Obrazovanje i društvo 51317
Socijalna ekologija 51325
Sociologija grada 36881
Sociologija migracija 51319
Sociologija religije 51323
Sociologija roda 51330
Sociologija spolnosti 36884
Sociologija vojske i rata 36882
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4029)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2018)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Odabrana poglavlja statističke analize 66162
Sociologija porodice 51322
Sociologija rizika 36886
Sociologija sela 36880
Terorizam i društvo 51332
Uvod u socijalnu antropologiju 38093
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Društvo i tehnologija 37087
Etika okoliša 103117
Kvalitativne metode istraživanja 51337
Kvantitativne metode istraživanja 51334
Mediji i društvo 36885
Obrazovanje i društvo 51317
Osnove socijalne psihologije 51329
Socijalna ekologija 51325
Sociologija grada 36881
Sociologija migracija 51319
Sociologija rada i organizacije 51320
Sociologija religije 51323
Sociologija roda 51330
Sociologija spolnosti 36884
Sociologija vojske i rata 36882
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Društvo i tehnologija 37087
Etika okoliša 103117
Kvalitativne metode istraživanja 51337
Kvantitativne metode istraživanja 51334
Mediji i društvo 36885
Obrazovanje i društvo 51317
Osnove socijalne psihologije 51329
Socijalna ekologija 51325
Sociologija grada 36881
Sociologija migracija 51319
Sociologija rada i organizacije 51320
Sociologija religije 51323
Sociologija roda 51330
Sociologija spolnosti 36884
Sociologija vojske i rata 36882
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Metoda ankete 51316
Odabrana poglavlja statističke analize 66162
Sociologija porodice 51322
Sociologija rizika 36886
Sociologija sela 36880
Terorizam i društvo 51332
Uvod u socijalnu antropologiju 38093
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Metoda ankete 51316
Odabrana poglavlja statističke analize 66162
Sociologija porodice 51322
Sociologija rizika 36886
Sociologija sela 36880
Terorizam i društvo 51332
Uvod u socijalnu antropologiju 38093
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Društvo i tehnologija 37087
Etika okoliša 103117
Kvalitativne metode istraživanja 51337
Kvantitativne metode istraživanja 51334
Mediji i društvo 36885
Obrazovanje i društvo 51317
Osnove socijalne psihologije 51329
Socijalna ekologija 51325
Sociologija grada 36881
Sociologija migracija 51319
Sociologija rada i organizacije 51320
Sociologija religije 51323
Sociologija roda 51330
Sociologija spolnosti 36884
Sociologija vojske i rata 36882
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Društvo i tehnologija 37087
Etika okoliša 103117
Kvalitativne metode istraživanja 51337
Kvantitativne metode istraživanja 51334
Mediji i društvo 36885
Obrazovanje i društvo 51317
Osnove socijalne psihologije 51329
Socijalna ekologija 51325
Sociologija grada 36881
Sociologija migracija 51319
Sociologija rada i organizacije 51320
Sociologija religije 51323
Sociologija roda 51330
Sociologija spolnosti 36884
Sociologija vojske i rata 36882
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću -od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
Metoda ankete 51316
Odabrana poglavlja statističke analize 66162
Sociologija porodice 51322
Sociologija rizika 36886
Sociologija sela 36880
Terorizam i društvo 51332
Uvod u socijalnu antropologiju 38093
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Metoda ankete 51316
Odabrana poglavlja statističke analize 66162
Sociologija porodice 51322
Sociologija rizika 36886
Sociologija sela 36880
Terorizam i društvo 51332
Uvod u socijalnu antropologiju 38093