Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 2. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 3. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 4. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji itd
 5. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 6. aktivno sudjelovati u timskom radu
 7. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 8. analički i kritički pristupiti rješavanju problema
 9. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 10. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 11. usporediti temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 12. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 13. navesti i opisati osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 14. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 15. koristiti strani jezik u stručnoj kmunikaciji
 16. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4028)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2017)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51316 Metoda ankete
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
51331 Sociološke teorije moći
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51316 Metoda ankete
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
51331 Sociološke teorije moći
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51316 Metoda ankete
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
51331 Sociološke teorije moći
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37087 Društvo i tehnologija
103117 Etika okoliša
36885 Mediji i društvo
51316 Metoda ankete
51317 Obrazovanje i društvo
51329 Osnove socijalne psihologije
51325 Socijalna ekologija
36881 Sociologija grada
51319 Sociologija migracija
51323 Sociologija religije
51330 Sociologija roda
36884 Sociologija spolnosti
36882 Sociologija vojske i rata
51331 Sociološke teorije moći
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova (3717)
3. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda (3718)
3.1. Kolegiji s odsjeka