Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) etnologije i kulturne antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  2. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  3. Izložiti i opisati povijest etnološkog i kulturnoantropološkog djelovanja i istraživanja u nacionalnom i globalnom kontekstu
  4. Objasniti i usporediti teorijske koncepcije i pristupe u etnologiji i kulturnoj antropologiji te raspraviti njihovu primjenu u analizi sociokulturnih fenomena i procesa
  5. Navesti, objasniti i usporediti različite strategije, metode i tehnike kvalitativnih istraživanja
  6. Osmisliti i provesti jednostavno etnografsko istraživanje uz primjenu temeljnih etičkih standarda te predstaviti rezultate etnografskih istraživanja
  7. Objasniti kulturne fenomene, raznolikost, procese i mijene u globalnom i lokalnom kontekstu
  8. Definirati i obrazložiti koncept, tvorbu i odnos kulturnih politika i baštine
  9. Identificirati potrebe i probleme marginaliziranih/ranjivih skupina i uspostave interkulturnog dijaloga
  10. Samostalno obavljati stručne poslove u području etnologije i kulturne antropologije u kulturnim institucijama i organizacijama